Göteborg Convention Bureau arbetar för att värva kongresser och möten som kan skapa positiva bestående avtryck och bidra till stadens hållbara utveckling – så kallad legacy. Organisationerna bakom mötena ges möjlighet att uppnå sina visioner och mål, och det är också en möjlighet för destinationen att identifiera och genomföra aktiviteter som sammanför möten med allmänheten, näringslivet och akademin.

Göteborg Convention Bureau anpassar verksamheten till den föränderliga omvärlden där framtiden kräver andra och nya sätt att agera. Konkurrensen kommer vara hårdare än någonsin när länder och företag behöver återhämta sig. Det skyndar på processen med att driva innovation och förnyelse.

”Fokus för Göteborg under förra året var att bidra till att säkerställa ett så högt deltagande som möjligt på omställda hybridmöten i år, att omvärldsbevaka, att arbeta med den digitala omställningen samt att utveckla och fördjupa internationella samarbeten etcetera. Som convention bureau finns vi med mycket längre i processen och jobbar närmare organisationer och kongressarrangörer och det ser vi fortsätta även efter pandemin.”

”Det är naturligt i samband med ett legacyarbete och vi tror att ett tätare partnerskap med organisationen eller kongressarrangören är vägen framåt. En convention bureaus roll som ingång till en stad och region, akademi och näringsliv får ökad betydelse. Fokus framåt är det fortsatta arbetet med att realisera Göteborgs strategiska plan för möten, som blivit ännu mer relevant i och med pandemin.”

”Det är positivt att fler digitala möten har tvingat fram en branschutveckling och en kompetenshöjning som annars hade tagit många år. På sikt utvecklar digitala möten de fysiska. Samtidigt finns det en negativ sida. Destinationsperspektivet kan försvinna. Viktiga långsiktiga värden av mötet går förlorade.”

Ett exempel där destinationsperspektivet kunde behållas trots digital omställning var Beyond, en världskongress inom hållbart byggande som Chalmers stod värd för, som gick digitalt i oktober 2020 med 877 deltagare, 118 seminarier/sessions och 301 publicerade redovisningar. Besök beyond2020.se »

Två webinarier om hur Göteborg arbetar med 400-årsjubileet 2021 genomfördes som en del i programmet:

  1. Olika sätt att arbeta med innovation i stadsomvandlingsprojekt  The River City and 400th anniversary of Gothenburg. Different ways of working with innovation at the core in urban transformation projects. Läs mer om jubileet »
  2. Ungas inflytande i stadsutveckling  ”Power to the Youth, a case of youth participation, and influence in the urban development process of Gothenburg’s 400th anniversary” med bland andra Therese Brusberg, Göteborg & Co, som talare samt fyra ungdomar. Dessutom genomfördes en tävling om tio platser att få delta gratis. Läs mer om ungdomsprojektet »

Göteborg genomförde ytterligare ett webinarium, Beyond Access City Award 2014: Creating a city for all, om tillgänglighet, med avstamp i utmärkelsen som Göteborg förärades 2014. Vad hände sedan, diskussion kring vem vi bygger för, hur universell design kan hjälpa oss att hitta lösningar som behövs för att skapa en stad för alla. Besök Beyond 2020 programöverblick »

Annika Hallman, chef
Göteborg Convention Bureau