Lotta Giesenfeld Boman, ägare och vd på Sigtunahöjden, har valts ut för sina ledaregenskaper och sitt stora engagemang inom hållbarhetsområdet. Det är Nätverket för Hållbart Näringsliv som står bakom priset och som nu har valt ut tre finalister till Hållbart Ledarskap 2023.

Nytänkande, affärsmässighet och framåtanda är bland de främsta egenskaperna som anses representera en hållbar ledare enligt Nätverket för Hållbart Näringsliv. Den ideella organisationens syfte med priset är att främja hållbarhet och belöna företagsledare i olika branscher som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete både inom den egna verksamheten men även i samhället i stort.

”Hållbarhetsrevolutionen i Sverige är inget som har skett över en natt”, säger Lotta Giesenfeld Boman, som syftar på den långvariga processen som nu successivt gjort hållbarhetsfrågorna till en integrerad och självklar del av hur vi driver verksamheter och lever våra liv. Själv har hon byggt ett eget hållbart ekosystem kring sin hotell- och konferensanläggning Sigtunahöjden där hon hanterar dessa frågor på daglig basis.

”Som representant för de små- och medelstora företagen i Sverige känns det helt fantastiskt att även de små insatserna man har jobbat med under alla dessa år har fått eko ute i världen. Initialt valde vi att fokusera på mindre åtgärder och på det viset konkretisera hur vi inom besöksnäringen kan utföra vårt hållbarhetsarbete”, säger Lotta Giesenfeld Boman. ”2017, efter sju års ägande, omarbetade jag ägardirektiven och bestämde att de ska omfatta hela verksamheten, från ägare till medarbetare, företaget ska drivas hållbart. Det innebär bland annat att vinster ska återinvesteras i verksamheten och företaget förädlas över tid. Det utesluter inte lönsamhet, men tydliggör hur vinster används.”

Sigtunahöjden Hotell och Konferens med ledning av Lotta Giesenfeld Bomans driv och engagemang, har legat i framkant vad gäller innovation inom dessa områden i många år. De konkreta åtgärder som vi lever med varje dag är sådant vi lätt tar för givet, det har normaliserats över tid och blivit en del av vår vardag. Redan när hon tog över 2010 var anläggningen Svanenmärkt. Redan 2011, i en tid då väldigt få körde elbil, installerades laddstolpar på huvudparkeringen. Sedan dess har bikupor placerats ut för att gynna den biologiska mångfalden, och honungen från dem serveras i huset. Personalens kläder sys upp av återvunnen textil, och slitna möbler kläs hellre om än att bytas ut. Sigtunahöjden jobbar aktivt med att minska matsvinnet genom att servera måltider på mindre tallrikar och skära ner på fikaportionerna.

Till de företag som är i uppstarten av ett hållbarhetsarbete är Lotta Giesenfeld Bomans tips för att övervinna den övermäktiga känsla som lätt kan infinna sig, att fokusera på konkreta och mindre steg, och på den operativa aspekten av verksamheten. ”Ett tips är att börja med en passande certifiering och utgå från FNs globala mål för att få en tydlig riktning framåt. Hitta din ingång. Viktigast är att börja någonstans. Du behöver inte göra allt på en gång”, säger hon.

Sigtunahöjden arbetar utifrån FNs globala mål och i dessa ingår även det sociala hållbarhetsarbetet. Mål nummer åtta berör anständiga arbetsvillkor och är ett av Sigtunahöjdens mål som prioriteras av ledningen, och det ligger Lotta Giesenfeld Boman varmt om hjärtat.

Så, vad är nästa steg i branschens hållbarhetsrevolution? Framtiden ser ljus ut, säger Lotta Giesenfeld Boman: ”Jag kommer tillbaka till att fler måste få in hållbarhet i ägardirektiven för att det underlättar vardagens beslutsfattande. Och när det inte är enbart ekonomisk tillväxt som styr blir det ofta motiverat att anställa fler. Det gör att arbetsbelastningen minskar, folk trivs, och orkar med att jobba inom besöksnäringen, och det i sin tur lyfter hela branschen. Det låter vackert och det blir det också.”

Årets vinnare utses på Nätverket för Hållbart Näringslivs Hållbarhetsdagen den 17 oktober 2023.