I samband med IACC Europe Knowledge Festival, som genomfördes 6–8 oktober 2023 på Rungstedgaard i Köpenhamn, tilldelades Fagerudd Konferens i Enköping priset för årets innovation för deras initiativ med vegetariska luncher som standard.

Sedan en tid tillbaka serverar Fagerudd vegetariska luncher som standard. Det innebär att om du inte säger till innan så får du det vegetariska alternativet. Det är med andra ord precis som vanligt, fast tvärt om. Att äta mer växtbaserat är inget nytt i samhället. Många restauranger arbetar intensivt med att försöka minska klimatavtryck och miljöbelastning genom olika vegetariska initiativ. Flertalet lunchrestauranger har till exempel en till två vegetariska dagar i veckan eller att de redovisar klimatusläppet per måltid som en del av menyn.

Det finns även många klassiska maträtter som alltid har varit vegetariska eller rent av veganska, och därtill många köttbaserade klassiska rätter som med lätthet kan tillagas med olika former av köttsubstitut utan att för den skull substantiellt förändra maträtten. Så en omställning till vegetarisk kost behöver heller inte nödvändigtvis medföra någon total förändring av vilken sorts mat som serveras, även om vissa ingredienser och tillagning justeras.

”Det vi tror att de som röstade uppskattade och uppfattade som innovativt med Fagerudds initiativ är att vi på ett enkelt sätt lyckas få den absoluta majoriteten att välja att äta vegetariskt, samtidigt som vi behåller valfriheten. Dessutom gör det faktum att vi beräknar och redovisar den samlade besparingen att värdet av att äta vegetariskt blir så mycket tydligare. När vi säger att vi sparar 19 ton koldioxid och tackar mötesdeltagarna för att de är med och bidrar, brukar vi få applåder”, säger Sebastian Tarkowski, vd, Fagerudd Konferens.

Många är väl medvetna om att livsmedelsproduktionen står för nära en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen och det är ett högt engagemang i hållbarhetsfrågor på Svenska Mötens utvalda mötesplatser, inte minst bland kockarna. ”Vi genomför till exempel varje år ett antal utbildnings- och inspirationsdagar för våra kockar på temat hållbara menyer. Tillfällen då kockarna kan dela med sig av idéer och erfarenheter med varandra och ta med tillbaka till sin verksamhet. Ett riktigt växthus för idéer och innovationer”, säger Michael Schüller, vd, Svenska Möten.

Företag och organisationer börjar också i allt större utsträckning efterfråga vegetariska alternativ när de konfererar. Flera kommuner och offentliga institutioner efterfrågar numera inte bara vegetariska luncher, utan kräver helvegetariska menyer för alla deltagare när de samlas. På företag med många unga anställda brukar det också ofta vara en betydande andel av medarbetarna som identifierar sig som flexitarianer.

”Samtidigt vill vi vara tydliga med att säga att vi inte nödvändigtvis tycker att alla måltider alltid måste vara vegetariska. Det vi vill utmana med detta initiativ är slentrianmässiga köttbitar, och samtidigt väcka en tanke om vad vi lägger på tallriken. På många lunchrestauranger står det fortfarande ’tänk på miljön, ta inte fler servetter än du behöver’ när det i själva verket är köttbiten som står för störst miljöpåverkan. Det kanske borde stå ’om du valt det vegetariska alternativet kan du också kosta på dig en servett’”, säger Sebastian Tarkowski.