Efter en tids uppehåll är Svenska Mötespriset tillbaka. Syftet är att lyfta och synliggöra de mötesplatser som gör det där extra. Anläggningar som har de mest nöjda kunderna, som satsar på nytänkande och hållbarhet, och som inspirerar andra. Den 15 maj utses vinnarna i fem olika priskategorier på Vildmarkshotellet, Kolmården.

Priset för Årets Innovatör går till den mötesplats som varit nyskapande, där bland annat kundnytta och resultat bedöms. Riddersviks Herrgård nomineras för det unika styrsystemet Elias som syftar till att effektivisera den dagliga verksamheten och sänka kostnader. Sånga nomineras för sin förflyttning till en mer inspirerande mötesplats med unika miljöer där det ”moderna lantlivet” är den röda tråden, och Skogshem & Wijk för utveckling av miljöer som främjar rörelse och återhämtning.

Årets Hållbarhetsinitiativ uppmärksammar hållbarhetsarbete utifrån Svenska Mötens syn på hållbarhet och hur en anläggning med sitt initiativ utmärkt sig samt skapat förutsättningar för att inspirera andra. Nominerade är Fagerudd Konferens för beslutet att servera vegetariska luncher som standard, vilket har lett till att endast två av tio numera väljer köttbaserad lunch. Runö Möten & Events nomineras för en bioteknisk fettavskiljare, där fettet bryts ned av bakterier direkt och på så vis minskar antalet tömningar och tunga transporter. Hotel Statt Hässleholm nomineras för det sociala initiativet Dandelion Child, ett välgörenhetsprojekt för att stödja och motivera föräldralösa barn i Afrika att studera. Projektet omfattar 10 av FNs 17 hållbarhetsmål.

Årets Mötesrådgivare blir den person bland Svenska Mötens utvalda mötesplatser som utmärkt sig på ett positivt sätt under året. Kriterium som bedöms är bland annat hur väl mötesrådgivaren överträffar kundernas förväntningar. Nominerade är Julia Ottosson, Bergendal, Linnéa Höglund och Carina Jonsson, World Trade Center samt Jens Lindqvist, Hotell Mossbylund. 

Årets Mötesplats är priset där kunderna bestämmer. Det går till den anläggning som av Svenska Mötens kunder fått högst betyg vad det gäller övergripande kundnöjdhet. Nominerade är Villa Aske Konferens, Hotell Kristina samt United Spaces Arlanda.

”Vi är mycket stolta över vår fina tävling som verkligen inspirerar till att göra mer och gå längre. Det är ett prestigefullt pris att få. Vi fick fantastiska bidrag och det var ordentligt svårt att nominera. Och det kommer bli väldigt roligt och inte minst ärofullt att få kora vinnarna. Jag vill också nämna att vi kommer att dela ut Svenska Mötens Hederspris till en person som gjort speciella insatser för Svenska Möten och som sticker ut som ambassadör”, säger Michael Schüller, vd för Svenska Möten.