Jönköping var värdstad för gruppspelet mellan Kroatien, Egypten, USA och Marocko i Handbolls-VM som arrangerades den 13–17 januari i år. Utvärderingen av evenemanget visar en positiv effekt för besöksnäringen och nöjda besökare. ”Den här typen av evenemang har stor betydelse för besöks­näring i Jönköping och ger goda skatte­intäkter för kommunen. Tittar vi på den ekonomiska besöks­närings­effekten så låg turism­omsättningen som var kopplad till evenemanget på cirka 22 miljoner kronor och den sammanlagda skatte­effekten på cirka 12 miljoner kronor”, säger Caroline Törnblad, chef för möten och evenemang vid Destination Jönköping.

Det gjordes totalt cirka 10 000 publik­besök i Jönköping i samband med Handbolls-VM. Trettiofyra procent av publiken kom lokalt från Jönköpings kommun, medan 13 procent kom från någon annan kommun i länet.

Från övriga Sverige kom 34 procent och 19 procent från utlandet där besökare från Kroatien utgjorde den största delen. Fyrtiofyra procent av turisterna var dagpendlare, resterande övernattade i samband med besöket. De utländska över­nattarna tillbringade nästan dubbelt så lång tid i Jönköping som de svenska över­nattarna. Dagpendlarna spenderade i snitt cirka 650 kronor per dagsbesök medan över­nattarna spenderade 1 552 kronor per dag, inkluderat logi.

Turisterna spenderade totalt cirka 22,89 miljoner kronor under vistelsen i generell turist­omsättning. Cirka 10,96 miljoner kronor kom från svenska turister medan 11,93 miljoner kronor kom från utländska besökare. Handbolls-VM som arrangemang fick sammantaget ett bra betyg.

Bäst betyg gav man för ”arenan i Jönköping” som fick 4,3 i medelvärde följt av ”VM som helhet” och ”matcherna som spelades i Jönköping” som båda fick 4,1. Vidare fick organisationen i samband med Handbolls-VM 3,9 i betyg. 

Turisterna under evenemanget hade en positiv bild av Jönköping. Bäst betyg fick man för ”en stad där man kan känna sig trygg” (4,2), tätt följt av ”välkomnande” (4,1) och ”en stad med ren och vacker stadsmiljö” (4,1). Därefter följde ”en dynamisk stad med liv och rörelse” och ”en ledande evene­mangs­stad” som båda fick 3,6 i betyg. 

Intervjuade i undersökningen säger:

”We thoroughly enjoyed our stay in Jönköping, and the event was very well organised. The city was clean, easy to navigate, and provided adequate opportunities for dining, sightseeing, and enter­tainment.”

”En stor stad där det finns mycket att hitta på för båda unga och gamla, exempelvis lekland, besök på arenan, uteliv, restauranger och kaféer.”

”Natur, handel, en vacker stadsmiljö, många fina restauranger.”

De lokala invånarna i Jönköping, inklusive Habo kommun, anser att det är viktigt att stora publika evenemang arrangeras i Jönköping. Nittiosju procent svarade med antingen betyget 5 eller 4 medan resterande tre procent svarade med betyget 3.

Sammantaget låg medelvärdet på 4,6. De lokalt boende tyckte att evenemanget Handbolls-VM har bidragit med flera värden för invånarna. Den del som fick högst betyg var ”utökat din känsla av stolthet över Jönköping” som fick 4,2 i betyg, tätt följt av ”bidrar till att berika vardagen och levnads­villkoren för dig som Jönköpingsbo” som fick betyget 4,1.

”Destination Jönköping har lagt mycket tid och engage­mang för att möjlig­göra och genom­föra det här eventet. Det känns därför roligt att Jönköpings­borna ser vikten av den här typen av evene­mang och vad det bidrar med till staden. Dels ekonomiskt, dels mjuka värden som utökad stolt­het för vår stad och samman­hållning mellan invånarna”, säger Caroline Törnblad.

Frånsett tid och engagemang så landar den ekonomiska insatsen för Handbolls-VM i Jönköping på cirka 480 000 kronor.

Besöks­undersökningen för Handbolls-VM 2023 genom­fördes av Upplevelse­institutet.