Passagerarincidenter ombord på flygningar världen över ökade 2022 jämfört med 2021. Det skriver IATA i en rapport som också berättar att det inträffade en incident per 568 flygningar under 2022, vilket är en ökning från en per 835 flygningar under 2021. De vanligaste incidenterna är bristande efterlevnad när det gäller:

  • Olydnad
  • Rökning
  • Underlåtenhet att använda säkerhetsbälte
  • Överskridning av det tillåtet handbagage eller underlåtande att följa förvaringskrav för bagage
  • Konsumtion av egen alkohol ombord
  • Verbala övergrepp
  • Berusning

Lyckligtvis är incidenter med fysiska övergrepp fortfarande sällsynta, men de ökade å andra sidan med 61 procent under 2021 och inträffade en gång per 17 200 flygningar. Denna ökande aggressivitet inkluderar till och med dödshot, och måste komma ned till noll omedelbart, menar IATA.

Förordningar

Strategin för att minska passagerarincidenterna kretsar kring regler och vägledning, som var och en har flera element.

Det är viktigt att regeringar och flygbolag har den nödvändiga juridiska befogenheten att åtala ostyriga passagerare och en rad verkställighetsåtgärder som återspeglar händelsernas allvar. För att detta ska hända måste de juridiska luckorna helt försvinna och bli vattentäta. 

Den mest uppenbara lösningen är att få fler länder att ansluta sig till Montreal Protocol 14 (MP14), som ger stater de nödvändiga juridiska befogenheterna. Under 2023 har cirka 45 länder, som utgör 33 procent av den internationella passagerartrafiken, ratifierat MP14. Här på Meetings International har vi inte lyckats få svar på om Sverige har skrivit på avtalet eller inte, men vi fortsätter undersöka saken.

”Ratifieringstakten ökar och det finns en stark pipeline med länder i ett framskridet stadium till ratifiering”, säger Tim Colehan, IATAs biträdande direktör för yttre angelägenheter.

Men att ratifiera MP14 och ta bort luckor i jurisdiktionen är inte en quick-fix. Verkställighetsåtgärder måste vidtas mot de som stör flygningar.

Länder svarar för sina nationella regler. Frankrike har utvidgat användningen av civila och administrativa påföljder till att täcka fler incidenter ombord på flyg, som är mer effektiva mot mindre allvarliga överträdelser och andra länder överväger att replikera dem. USA har under tiden antagit en nolltoleransstrategi. Om en besättningsmedlem eller annan passagerare blir hotad eller överfallen, kommer det att vidtas åtgärder mot gärningsmannen. År 2022 utfärdades cirka 8,4 miljoner dollar i böter för de allvarligaste fallen som hänvisades till FBI för att väcka åtal.

”Och utkastet till FAA Reauthorization Act som föreslagits av representanthuset föreslår nya åtgärder för att avskräcka störningar mot besättningsmedlemmar”, säger Tim Colehan. ”Detta inkluderar en arbetsgrupp med flera intressenter för att utveckla frivilliga standarder och bästa praxis för oregerliga passagerare och som rapporterar direkt till transportministern.”

Även om många flygbolag upprätthåller individuella listor över oregerliga passagerare, är konceptet med regeringsadministrerade listor mer nyanserat. Även om detta är helt försvarligt och ett användbart avskräckande medel är det troligt att insatser på andra områden kommer att ge bättre resultat på kort sikt.

Det största problemet med förbud är att dataskyddslagar gör det svårt för flygbolag att dela information. Och individuella förbud kan kringgås med namnbyten och nya pass. Kina och Indien är bland de länder som har nationella förbud och regeringskontrollerade listor över oregerliga passagerare, men mycket arbete återstår.

”Förbud att få flyga igen med bolaget man stängs av från kan vara ett effektivt avskräckande medel, särskilt där flygbolag lagligt kan dela den informationen”, säger Tim Colehan. ”Men det finns utmaningar att förbättra den befintliga situationen och för tillfället kommer det att vara mer fördelaktigt att fokusera våra ansträngningar någon annanstans.”

Vägledning

Att förebygga eller trappa ned incidenter är självklart det bästa alternativet. Flygplatser och civila myndigheter tar det oregerliga passagerarproblemet på allvar och det finns exempel på samarbeten och upplysningskampanjer över hela världen.

I Storbritannien, till exempel, omfattar kampanjen ”One Too Many” taxfreeföretag, poliser, restauranger, barer och flygplatser i en samordnad kommunikationsinsats. Som en del av detta lägger World Duty Free alkohol i förseglade påsar prydda med meddelanden som råder kunderna att inte öppna förrän de når sin destination.

”Irish Aviation Authority har en liknande deklaration, och mycket görs i Norge och andra länder också”, säger Jonathan Jasper, IATAs Senior Manager for Cabin Safety. ”Det är uppmuntrande att alla intressenter samarbetar för att säkerställa att ingen i onödan bidrar till passagerarproblemet.”

Det är lika viktigt att dela bästa praxis för att minska incidenter genom manualer och utbildning. IATA utfärdade ett nytt vägledningsdokument i början av 2022 som innehåller råd till flygbolagens besättningar samt några praktiska lösningar för regeringar om allmänhetens medvetenhet och att åtgärda brister i jurisdiktionen.

Utbildning har under tiden fått ökad betydelse efter störningarna som orsakats av pandemin. ”Det finns många nya besättningar som inte har erfarenhet eller livskunskaper för att hantera vissa incidenter”, säger Jonathan Jasper. ”Och även erfaren besättning missade mycket flygtid och hade sedan maskmandatet att hantera. Utbildningen utvärderas ständigt för att ge alla besättningar bästa möjliga färdigheter för att hantera post-pandemiska oregerliga passagerare. Detta inkluderar att upptäcka beteenden innan de eskalerar.”

Det finns också mycket bättre stöd för besättningen efter incidenter. Mental hälsa och välbefinnande blir allt viktigare, och Jonathan Jasper säger att flygbolagen investerar i detta kritiska område.

”Det finns ingen ursäkt för oregerligt beteende”, säger Jonathan Jasper. “Det handlar inte bara om respekt för andra passagerare och besättningen, det handlar om säkerhet, vilket alltid är branschens högsta prioritet. Den ökande trenden av fysisk misshandel är särskilt oroande, och myndigheter måste upprätthålla lagen och bestraffa lagöverträdare. Passagerare och besättning har rätt till en säker och problemfri upplevelse ombord.”