Att flyga utomlands har blivit nästan 12 procent dyrare än under motsvarande period förra året, och 43 procent dyrare än för två år sedan, visar ny statistik från SCB. Men sett i längre perspektiv har dock priserna på utrikesflyg stigit mindre än Konsumentprisindex (KPI). 

Priser på resor är starkt säsongsbetonade och varierar i regel mycket under ett år. Priserna på utrikesflyg har till exempel gått upp och ner flera gånger de senaste tolv månaderna. Men jämförs samma perioder olika år framträder stabilare mönster i prisstatistiken.

En jämförelse av medelpriserna under årets första kvartal (januari–mars) visar att priserna för utrikesflyg stigit mer än den genomsnittliga prisutvecklingen för den privata konsumtionen, vilket är det SCB mäter i KPI.

”Vi har aldrig tidigare sett högre priser på utrikesflyg under första kvartalet än i år. De genomsnittliga priserna för perioden januari–mars i år var nästan 12 procent högre än under första kvartalet 2023, och 43 procent högre än under motsvarande period 2022”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Inte heller flygcharter har någonsin varit dyrare under årets första kvartal än i år.

“Priserna för flygcharter har stigit med 16 procent jämfört med första kvartalet 2023, och med 40 procent jämfört med 2022. Under samma period steg Konsumentprisindex med knappt fem respektive 17 procent”, tillägger Caroline Neander.

Att priser på enskilda produkter i Konsumentprisindex når rekordnivåer är inte nödvändigtvis särskilt anmärkningsvärt i sig, då det över tid ligger i inflationens natur. Men priserna på utrikesflyg har de senaste årtiondena inte följt samma mönster som Konsumentprisindex.

”Priserna för utrikesflyg har inte stigit i samma takt som KPI de senaste 30 åren. Sedan 1994 har de genomsnittliga priserna på utrikesflyg under årets första kvartal stigit med 51 procent. Samtidigt har KPI stigit med 68 procent”, säger Caroline Neander.

Även räknat 20 år tillbaka i tiden har prisutvecklingen för utrikesflyg under årets första kvartal gått långsammare (+37,5 procent) än utvecklingen för hela KPI (+48,6 procent).

”Men de senaste tio åren har det mönstret brutits. De genomsnittliga priserna för utrikesflyg under årets tre första månader har stigit nästan dubbelt så mycket som KPI. Utrikesflyg har blivit nästan 63 procent dyrare samtidigt som KPI stigit med drygt 32 procent,” avslutar Caroline Neander.