Widerøe Zero har tidigare i år undertecknat en avsiktsförklaring om att köpa 50 eldrivna drönare för persontransport. Nu är det klart att infrastrukturbolaget Seabrokers Innovation och Strawberry går med som partners. Tillsammans ska de utforska hur dessa flygplan kan skapa den optimala transportslösningen för de många mindre tillgängliga platserna i Skandinavien. Hotellkoncernen Strawberry ser stor potential för detta inom turismupplevelser samt för enklare tillgång till de mer otillgängliga destinationerna.

“För Strawberry, som vill vara i framkant med innovativa lösningar, är det mycket intressant att se hur dessa drönare kan skapa en effektiv, miljövänlig och unik upplevelse för våra gäster. Vi har flera spännande destinationer i Norden som kan vara intressanta att utforska tillsammans med Widerøe Zero och Seabrokers”, säger Christian Lundén, chef för strategisk utveckling på Strawberry.

Inom Widerøe Zero finns det stor entusiasm för detta samarbete, som även är ledande i världen. Med lägre driftskostnader och betydligt bättre miljöprestanda än traditionell flygtrafik skapar detta möjligheter för nya luftfartsalternativ. “Flygplanet är unikt, och vi är först i kön för att använda det, tillsammans med bland andra United Airlines. Med Strawberry och Seabrokers i teamet finns en stor möjlighet för Skandinavien att bli en av de första marknaderna för det vi tror kommer att bli en revolution inom lufttransport”, säger Andreas Aks, chef för Widerøe Zero.

Seabrokers Innovations är också med i teamet, lett av den tidigare transportministern i Norge Ketil Solvik Olsen. Seabrokers är betydande inom fastigheter, byggverksamhet och ny mobilitet och ser detta samarbete som en spännande möjlighet. “Detta passar väl in i vår satsning på att utveckla nya transportlösningar. Som en stor aktör inom byggbranschen vill vi delta i utvecklingen av lokala småflygplatser, vertiports, som kan bidra till spännande samhällsutveckling. Genom detta samarbete kan vi erbjuda spännande möjligheter för många av våra innovativa hyresgäster”, säger Ketil Solvik Olsen, vd för Seabrokers Innovations.

När dessa företag lyckas kommer det att lägga grunden för ett helt nytt sätt att tänka kring flygtrafiken i Skandinavien. Trion jämför detta med när järnvägen gick från ånglok till eldrift och är övertygad om att Skandinavien kommer att dra nytta av en liknande revolution inom flygtrafiken. Samtidigt hoppas de att myndigheterna kommer att vara med som katalysator i detta arbete.