Avgörande att maximera värdet från varje affärsresa på en fortsatt växande marknad. Den nya rapporten Business Travel Trends 2024, producerad av Globetrender och Cytric Easy från Amadeus identifierar ”Multipla resmål”, ”Teamresor”, och ”Personliga AI-assistenter” som några av de sju trender som kommer att upphöja affärsresandet under 2024.

1 AI PAs kommer att revolutioner självbokade resor  För affärsresenärer har uppkomsten av generativ artificiell intelligens (Gen-AI) katalyserat ankomsten av AI PAs (personliga AI-assistenter). Dessa intelligenta, 24/7-lösningar kan tålmodigt hjälpa till med allt från rådgivning om resplansalternativ till att använda naturligt språk som vägleder resenären genom sitt företags resepolicy.

2 Teamresor kommer i fokus  Allt tyder på att strategiska utflyktsresor kommer att skjuta i höjden 2024. Schemaläggning av teambuildingdagar har ofta använts för att föra människor samman, men ett skifte mot längre bortavaro, ofta ute i naturen, ger trenden en extra knuff. Dessa affärsutflykter tas till nästa nivå med ett allt större utbud av uppslukande, överraskande och ibland till och med extrema upplevelser, både på inhemska platser och utomlands.

3 Multipla mål för att höja värdet av affärsresor för både företag och anställda  Under de kommande åren så kommer multipla mål (objective stacking), en term som har myntats av Globetrender för att beskriva resor som är planerade för att uppfylla flera mål, att bli standardsättet att arbeta för att maximera effektivitet och värde. Istället för att flyga in och ut för ett möte, presentation eller evenemang, så kommer affärsresenärer att behöva skapa utrymme för att träffa klienter, spana och hålla sig ajour, göra affärer, undersöka expansionsmöjligheter, genomföra konkurrentanalyser, eller kanske vill de till och med haka på en semester.

4 Blandade resplaner hamnar i centrum när rigida resepolicyer tackar för sig  Ett nytt affärstänkande och automatiserade system möjliggör ”blandade resplaner” (blended itineraries) för affärsresenärer, som går längre än enkla ”bleisure”-resor där en helg hakas på några dagars möten. Centralt för det som tar fart under 2024 är dock mer avspända och personanpassade versioner av tidigare rigida företagsresepolicyer som nu istället sätter medarbetarnas upplevelse i centrum.

5 Nettonollhjältar: Företag blir smartare för att nå koldioxidminskningsmålen för 2050  I december 2023, avslutades det globala klimattoppmötet COP2028 med en överenskommelse om att ”övergå” från fossilbränsleförbrukning och att öka produktionen av ren energi, med målet att uppnå nettonoll för koldioxidutsläpp till 2050. Hållbarhetsambitioner tas på allvar av företagsresevärlden, där en undersökning av 896 seniora beslutsfattare på uppdrag av Amadeus som visar att 90 procent av reseföretagen redan har en strategi på plats för att nå miljömässiga hållbarhetsmål eller planerar att implementera en under 2024.

6 Digitaliserade utgifter: Automatisk avstämning kommer ett steg närmare  Företagsfinansvärlden växlar upp, framdriven av övergången till digitala utgifter och virtuella kort för utgifter på resande fot. Skiftet markerar slutet på en era dominerad av besvärlig manuell hantering av utgiftsformulär och det ständiga jonglerandet av papperskvitton.

7 Värdefullt nätverkande: Evenemangsbranschen tar fart när önskan om nätverkande ökar  Slutligen, kommer värdefullt nätverkande (Power Networking) att dyka upp som ett nytt fokuserat tillvägagångssätt för att skaffa och bygga nya förbindelser. Dagarna kommer att vara förbi när anställda smyger i väg tidigt från konferenser eller gömmer sig på sitt hotellrum för att slippa småprata – under 2024 och framåt, kommer alla möjligheter att behöva maximeras. När allt kommer omkring, om anställda tar tid från sina arbetsplatser och familjer så måste de i såna fall se till att det är värt det.

”Om det finns ett ord för att sammanfatta affärsresandet under 2024 så kommer det att vara ’urskillning’. Anställda vill inte längre offra delar av sitt personliga liv för att ständigt vara på resande fot, och företag måste balansera uppfyllandet av finansiella mål och ESG-mål, vilket kommer att innebära att alla parter måste vara mer selektiva när det gäller vilka resor de åtar sig”, säger Jenny Southan, vd och grundare av Globetrender.

”Värde är avgörande när det kommer till affärsresor. En resa måste uppfylla multipla mål, bli alltmer hållbar, enkel att boka, och ha en positiv inverkan på både den anställde och organisationen för att det ska vara värt investeringen i tid och pengar”, säger Johan Nordqvist, vd Amadeus i Skandinavien.

Mer information om alla dessa affärsresetrender finns i den kompletta rapporten.