Arlanda är den viktigaste flygplatsen för turism till hela Sverige från utlandet, och en viktig knutpunkt för vidare resor inom landet. Enligt en ny undersökning har tillgängligheten, det vill säga antalet flyg och flyglinjer till Arlanda från utlandet, minskat med 25 procent mellan 2018 och 2023.

”Vi har haft på känn att möjligheterna försämrats för turister att resa till Sverige med flyg och nu har vi svart på vitt att tillgängligheten till Sveriges viktigaste flygplats Arlanda försämrats kraftigt sedan innan pandemin”, säger Visit Swedens vd Susanne Anderson.

Analysen har gjorts av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, och jämför tillgängligheten till Stockholm Arlanda med Helsingfors, Oslo, Hamburg, Milano, Berlin, Wien, Köpenhamn, Dublin, Barcelona, München, Amsterdam, Paris och London.

Av de jämförda regionerna är det endast Oslo, Hamburg och Helsingfors som har en lägre tillgänglighet än Stockholm Arlanda år 2023. Både tillgänglighet till inrikes- och utrikesflyg till Arlanda har minskat, inrikesflyg med –32 procent, och utrikesflyg med –24 procent. Inrikesflyg till och från Arlanda är viktigt för att transportera turister som kommer med utrikesflyg vidare inom landet.

Störst utrikes minskning av tillgängligheten till Stockholm Arlanda mellan åren 2018 och 2023 har Asien med –54 procent, följt av Norden med –25 procent, Resten av Europa –24 procent, Latinamerika –21 procent, Afrika –15 procent, Mellanöstern –10 procent och Nordamerika –4 procent. 

Arlanda flygplats står 2023 för 94 procent av den totala tillgängligheten till Stockholmsregionen (inrikes och utrikes flyg) och Bromma flygplats står för två procent av tillgängligheten från utlandet med flyg till Stockholmsregionen, och för 35 procent av tillgängligheten med inrikes flyg.

Bakgrund
Mätningen genomfördes under en vecka i september 2023. Rapporten är en uppföljning av tidigare rapporter om Stockholmsregionens internationella tillgänglighet publicerade 2012 och 2019, där de tre rapporterna är jämförbara då beräkningarna är gjorda enligt samma metod och med samma typ av data.

Ladda ned hela 2023-rapporten.