Vy Buss har tillsammans med Arlandastad Group, Rise, Adastec och Applied Autonomy påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Arlanda flygplats, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.

Under projektets första sex månader fokuserar projektgruppen på säkerhetsaspekter, behov av stödjande infrastruktur och lagstiftning. Därefter testas en pilotbuss på sträckor med 50–70 km/timme, innan det blir dags att övergå till kommersiell trafik. Projektet finansieras delvis av Vinnova och leds av Rise.

”Något liknande projekt med fullstora självkörande bussar har inte gjorts hittills i Sverige, så det är både extremt spännande och väldigt utmanande för oss på Vy Buss. Vi arbetar nu förberedande för att säkerställa alla förutsättningar för att sedan gå in i ett teststadie”, säger Zakaria Abna-Aissa, affärsområdesdirektör Vy Buss kommersiella trafik.

”Inom Vy har vi erfarenhet av liknande projekt. I norska Stavanger kör vi en fullstor självkörande buss och det projektet har varit live sedan maj 2022. Vi har idag tre linjer till och från Arlanda flygplats med vårt varumärke Vy flygbussarna. Förhoppningsvis blir detta ytterligare ett upptagningsområde som vi kan koppla ihop med flygplatsen, genom att använda oss av självkörande fordon”, säger Zakaria Abna-Aissa.

Projektets koppling till en flygplats blir världsunikt och tekniken för att skapa bussarna finns redan tillgänglig genom teknikleverantörerna Applied Autonomy och Adastec. Bussarna kan gå i nästan samma höga hastigheter som dagens bussar och vara i drift dygnet runt, alla dagar i veckan.

Satsningen på fullstora självkörande fordon i Arlandaområdet är ett samarbete med flera starka aktörer som tillsammans driver utvecklingen. Buss är en viktig del i en fungerande och hållbar infrastruktur, och enligt de som ligger bakom projektet är nu tekniken alltså mogen nog för att ta utvecklingen ett stort steg framåt.