I juni hade Norwegian 2  245  735 passagerare medan Widerøe hade 346  747. Totalt hade koncernen 2  592  482 resenärer. Det är en ökning av Norwegians passagerarsiffror på 11 procent jämfört med juni förra året och en ökning med sex procent för Widerøe. Koncernen nedjusterar dock samtidigt resultat­förväntningarna för 2024 och uppdaterar prognosen för enhetskostnader.

”Jag är glad över den tvåsiffriga procentuella ökningen av passagerare för Norwegian jämfört med juni förra året, och över den goda passagerarutvecklingen som Widerøe har. Norwegian har haft en liten minskning av intäkt per passagerarkilometer och kabinfaktor som framför allt beror på en betydande kapacitetsökning på de längre flygningarna. Vi ser fram emot att flyga ett ökande antal kunder när de ska på sommarsemester i år”, säger Norwegians koncernchef Geir Karlsen.

Kapaciteten (ASK) var 3 706 miljoner säteskilometer, en ökning med 18 procent jämfört med samma period förra året. Faktisk passagerartrafik (RPK) var 3 126 miljoner sätesilometer, upp 16 procent från juni 2023. Kabinfaktorn förbättrades jämfört med april och maj men minskade en procentenhet från juni 2023. I juni genomfördes 99,4 procent av de planerade flygningarna. Punktligheten som mäter andel avgångar inom 15 minuter efter ordinarie tidtabell, var på 75,0 procent, ned 1,4 procentenheter från juni förra året. 96 procent av samtliga flygningar landade inom 60 minuter efter ordinarie tidtabell. I genomsnitt hade bolaget 86 flygplan i drift i juni i år.

Ökning i Nordnorge

Under den senaste månaden har Norwegian lanserat ett flertal nya linjer. Hittills i år har flygbolaget lanserat 50 nya linjer. Det är särskilt destinationer i Nordnorge som har blivit allt mer populära och tio nya linjer har etablerats mellan Nordnorge och destinationer i Europa.

”Vi är glada över det ökade intresset för nordliga destinationer från Europa. De omfattande linjenäten som Norwegian och Widerøe har i Norge, tillsammans med våra nya linjer i Sverige och Finland, gör oss väl positionerade för att knyta ihop europeiska resenärer med allt de nordiska länderna har att erbjuda längst norrut”, säger Geir Karlsen.

I juni hade Widerøe en kapacitet (ASK) på 185 miljoner säteskilometer. Faktisk passagerartrafik (RPK) var 142 miljoner säteskilometer medan kabinfaktorn var på 76,8 procent, en ökning med 5 procentenheter från juni förra året.

Justerade resultatförväntningar för 2024

I samband med kvartalsrapporten 24 april för första kvartalet 2024, presenterade Norwegian resultatförväntningar för koncernen med ett rörelseresultat (EBIT) på mellan 2,5 och 3,2 miljarder NOK för hela 2024. Resultatförväntningarna exkluderade resultat från Widerøe som Norwegian tog över i januari 2024. Enhetskostnader, exklusive bränsle förväntades vara på samma nivå som 2023. Växelkursen USD/NOK förväntades vara 10,5.

Norwegian räknar nu med ett rörelseresultat (EBIT) för hela koncernen 2024 på mellan 2,1 och 2,6 miljarder NOK, inklusive Widerøe. Justeringarna av resultatförväntningarna beror framför allt på fyra faktorer. För det första, en svagare efterfrågan under andra kvartalet med en minskning av både kabinfaktor och yield (intäkt per passagerarkilometer) jämfört med förra året. För det andra, en lönejustering för piloter som blev högre än väntat till följd av nya kollektivavtal som ingicks det här kvartalet. Och för det tredje, försenade flygplansleveranser från Boeing som har tvingat bolaget att hyra in extern kapacitet motsvarande mellan ett och två plan under sommarsäsongen. Slutligen har den norska kronan varit svagare jämfört med den amerikanska dollarn. Bolaget bedömer också att enhetskostnaderna exklusive bränsle för Norwegian kommer att öka med ett lågt ensiffrigt procenttal jämfört med 2023. Uppdaterade resultat- och kostnadsförväntningar baseras på aktuella priser på valuta och bränsle för resten av året.