Tidigare i somras beslutade Europeiska kommissionen att flygbolag ska få erbjuda 5G-teknologi till sina passagerare ombord på flygplan. Det innebär att telefonsamtal, SMS och mobildata inom en snar framtid kan finnas tillgängligt även 10 000 meter upp i luften. Hotell- och resesöksajten Momondo har tagit tempen på hur svenskarna känner inför det eventuella slutet för flygplansläge.

Enligt en ny undersökning, gjord på uppdrag av Momondo, anser en majoritet av svenskarna (88 procent) att det är viktigt med en tyst och lugn flygresa. Ungefär var femte svensk (21 procent) uppger att de inte välkomnar en eventuell förändring där 5G-teknologi tillåts ombord på flygplan. Fler än en tredjedel av svenskarna (35 procent) uppger däremot att de välkomnar förändringen, men anser att det bör finnas vissa begränsningar vad gäller telefonsamtal på flygplan, exempelvis med vad Momondo kallar för tysta timmar. Dessutom uppger hela 73 procent att de skulle kunna tänka sig att boka en plats på ett plan som erbjuder en samtalsfri zon.

”Det är en intressant förändring för resebranschen och EU är först ut med att tillåta den här typen av användning av 5G-nätet under flygresor. För resenärerna kan det dels innebära en större frihet, att exempelvis kunna jobba under flygturen, men för många är ju flygresan också en möjlighet att koppla av och inte störas av omvärlden. Ser vi till de svenska flygresenärerna så är det många som just värderar en lugn stund på planet. Flygbolagen kan därför tänkas behöva överväga vissa begränsningar av användningen av 5G-nätet, för att kunna möta olika resenärers behov”, säger Per Christiansen, talesperson på Momondo.

Undersökningen efterfrågar även hur långt man kan tänkas gå för att undvika pratglada medpassagerare. Fler än hälften (55 procent) uppger att de använt hörlurar som ett tydligt tecken på att de inte varit intresserade av att prata. En fjärdedel (25 procent) uppger även att de gått så långt som att låtsas sova.

Om man planerar att prata i telefon på planet kan det vara en idé att vara uppmärksam på nyfikna medpassagerare. Nära två av tre svenskar (64 procent) uppger nämligen att de sannolikt lyssnar på andra människors telefonsamtal på allmänna platser.

Undersökningens resultat i korthet
  • 33 procent av svenskarna uppger att de välkomnar förändringen, och att användningen av 5G och telefoner inte bör begränsas. 35 procent välkomnar förändringen men anser att det bör finnas begränsningar, genom exempelvis “tysta timmar”.
  • 17 procent välkomnar inte förändringen, men uppger att det inte påverkar deras reseplaner. 4 procent uppger att de kommer undvika flyg som tillåter användning av telefonen enligt den nya EU-lagen.
  • 88 procent av svenskarna anser att det är viktigt att få en tyst och lugn flygresa. 73 procent kan tänka sig att boka ett flyg som erbjuder en samtalsfri zon.
  • Fler än hälften (55 procent) av svenskarna har på sig hörlurar för att signalera till pratglada medpassagerare att de inte vill prata. 25 procent uppger att de låtsas sova, och lika många uppger att de inte har problem att prata med en medpassagerare. 12 procent uppger att de ignorerar alla försök till kontakt från medpassagerare, och 25 procent läser en bok för att undvika samtal.
  • 64 procent av svenskarna uppger att det är sannolikt att de lyssnar på andra människors telefonsamtal på allmänna platser.

Om undersökningen
En onlineundersökning genomfördes i Sverige med totalt 1 038 respondenter som reser inom EU. Undersökningen utfördes i juni 2023 av Walr på uppdrag av Momondo.