Efter 30 år, och med start 28 April, återupptar SAS den reguljära direktflyglinjen, vilket innebär en avsevärt kortare restid och att behovet av mellanlandningar för affärs- och privatresenärer försvinner.

Flygningar från Landvetter till New York avgår varje onsdag, fredag och söndag kväll, medan returflygningarna sker sent på tisdagar, torsdagar och lördagar. Det Airbus A321 Long Range-plan som ska användas på direktlinjen tillhör den senaste generationen av flygplan och förväntas minska klimatpåverkande utsläpp med 15–18 procent jämfört med tidigare generationers flygplan. I förlängningen gynnar direktlinjen näringslivet i västra Sverige genom att öka tillgängligheten, underlätta handeln, öka turismen och stärka Göteborgs och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

För Västsveriges näringsliv har en direktlinje till USA varit en önskan länge. USA är regionens största exportmarknad, och det finns 200 amerikanska företag i Göteborgsregionen med totalt 7 500 anställda. Linjen erbjuder snabba och smidiga transferresor till många delar av New York City och östra USA, där flera stora västsvenska företag redan är etablerade. Flyglinjen ökar regionens konkurrenskraft gentemot andra regioner i Europa som redan har direktflyg till New York och gör det enklare för företag att etablera sig. Direktflyg underlättar dessutom handeln mellan de två regionerna genom att öka möjligheterna för företag att mötas och utveckla relationer. Därutöver öppnar det för möjligheter när det gäller kunskapsutbyte och samarbete mellan Göteborgsregionen och några av USAs främsta universitet, något som kan kan stärka stadens attraktionskraft för internationell talang, vilket är en viktig faktor för att driva innovation och hållbar utveckling.

”För att Göteborg ska vara attraktivt internationellt behöver vår infrastruktur växa i takt med ekonomin. Direktförbindelser är att betrakta som infrastruktur”, säger Henrik Einarsson, etableringschef för Business Region Göteborg.

Även privatpersoner drar nytta av flyglinjen. Direktflyg möjliggör ökad turism mellan Göteborg och New York genom att göra resan mer tillgänglig. Göteborgsregionen har blivit alltmer attraktiv för amerikanska turister och företagare de senaste åren. Enligt statistik från SCB och Tillväxtverket besökte 119 000 amerikanska gäster regionen mellan januari och oktober 2022.

”Med en stark dollar kan en ny direktlinje öppna för möjligheter för fler amerikanska turister att besöka Göteborg, vilket är ett välkommet tillskott för bland andra butiker, hotell och restauranger”, säger Henrik Einarsson.