• 77 procent av indiska företag förväntar sig att öka sin resebudget under 2023.
 • 67 procent av de indiska företagen förväntar sig en ökning av affärsresor 2023.
 • 79 procent av de indiska företagen analysar sina affärsresedata mer noggrant för att utveckla sina resebokningar och hålla nere kostnaderna.

Affärsresor i Indien både när det gäller nationella och internationella marknader visar på en kraftig återhämtning efter pandemin. Nu förväntar sig majoriteten av indiska företag (67 procent) en ökning av affärsresorna under helåret 2023 och hela 77 procent av företagen förväntar sig att öka sin resebudget 2023 jämfört med 2022. Dessa kommer från en undersöknings för affärsresor, Revival of business travel: An India perspective, beställd av American Express, Indien tillsammans med Center for Economics and Business Research (Cebr).

Rapporten indikerar att 79 procent av de tillfrågade indiska företagen använder bättre analysmetoder av sina affärsresedata än tidigare för att utveckla sina resebokningar och frå bättre kontroll på resekostnaderna, vilket visar hur viktig teknologi har blivit för resesektorn. Precis som med den bredare tekniksektorn utvecklas resetekniksektorn ständigt. Under perioden efter pandemin säger 43 procent av de tillfrågade ekonomiska beslutsfattarna att användningen av bättre programvara för att hantera kostnader och resor är en nyckelnyhet.

”Det ser idag klart positivt ut för företagsresornas utveckling i Indien. De senaste två åren resulterade i en tillfällig minskning av affärsresandet, men nu har inrikesresandet återupptagits fult ut och nästan överträffat nivån före pandemi. Det internationella resandet tar också fart och vi kan förvänta oss en allt starkare återhämtning. Med ökade genomsnittliga biljettpriser som förväntas förbli höga på medellång sikt, kommer indiska företag att utforska ny teknik och kommer att anta smartare lösningar för bättre kostnadseffektivitet. När det gäller de praktiska metoderna för att betala företagsresor är det vanligaste sättet, som används av två tredjedelar av företagen (66 procent), att verksamheten har företagskonton med tredje part i bokningssystem. De flesta företag rapporterade dock att de använde flera metoder, där 61 procent säger att de låter anställda stå för ostnaderna, och 57 procent säger att de ger anställda direkt tillgång till ett kreditkort från företaget”, säger Manish Kapoor, vice vd och chef för Global Commercial Services (GCS), American Express Banking Corp., Indien.

Huvudresultat
Affärsresetrender: Nutid och Framtid
 • 53 procent av företagen säger att drygt hälften av deras anställda har gjort en internationell eller nationell arbetsresa under H2 2022.
 • Statsanställda/offentliga anställda har gjort resor för marknadsföring, försäljning, försäljning eller köp av fastigheter, professionella tjänster och läkemedel. 64 procent av de anställda i staten eller den offentliga sektorn genomförde internationella eller inrikesresor i arbetet.
 • En av anledningarna som hittills förhindrat en fullständig återhämtning av affärsresorna är att fler möten och evenemang nu genomförs virtuellt.
Anledningar till resor och viktiga platser att besöka under andra halvan av 2022
 • Den främsta anledningen till affärsresor, säger 41 procent av företagen, var att delta i, eller vara värd för eller presentera vid konferenser, presentationer eller evenemang.
 • Mumbai var den mest besökta staden för inrikes affärsresor (50 procent av de tillfrågade), medan USA (44 procent av de svarande) internationellt sett framstod som det populäraste resmålet.
Budget och betalning
 • 77 procent av företagen förväntade sig att öka sin affärsresebudget för 2023.
 • Jordbruk, tillverkning, konstruktion, verktyg och teknik toppade listan med största resebudgetar i genomsnitt, på 70 lakhs INR per år för varje företag.
Teknologi
 • 79 procent av de tillfrågade indiska företagen sa att de använder analys av affärsresedata för att hjälpa till med resebokningar och kontroll av kostnader, vilket visar hur viktig tekniken har blivit för resesektorn. Tre fjärdedelar sa också att de använder ny programvara för resehantering.
 • Precis som för den bredare tekniksektorn förnyar resetekniksektorn ständigt. Under perioden efter pandemin säger 43 procent av de tillfrågade ekonomiska beslutsfattarna att användningen av bättre programvara för att hantera utgifter och resor är en nyckelnyhet.
Resepolicy
 • 92 procent av företagen har en resepolicy och ytterligare 6 procent håller på att skapa och introducera en resepolicy. 46 procent av företagen införde kostnadsgränser för bokningar, inklusive hotell, flygpriser och marktransporter som den översta komponenten när de tillfrågades om vad som ingår i deras resepolicy.
 • 43 procent av de finansiella beslutsfattarna valde också att de beaktar särskilda undantag eller regler för dyrare städer i sitt policydokument, medan 43 procent också säger att rutter och godkännandeprocesser för affärsresor inte längre får överskrida de begränsningar som finns.
 • Miljömässiga hållbarhetsaspekter valdes också ut av över en tredjedel (36 procent) av de svarande, vilket betonade att detta är ett allt viktigare ämne.

Rapporten Revival of business travel: An India perspective genomfördes bland 500+ indiska företag i städer i Indien. Den fokuserar på större företag, där hälften av de tillfrågade ser årliga intäkter som är större än INR 600 crores, och där 82 procent av företagen i undersökningsrapporten har 250 anställda eller fler.