I december 2022 var antalet internationella besökare till USA totalt 5 015 338. De siffrorna visar på en ökning med 46,2 procent jämfört med december 2021. Detta är ny data från National Travel and Tourism Office (NTTO). Detta representerade också 72,9 procent av den totala besöksvolymen före Covid som rapporterades för december 2019, en minskning från novembers siffror som var 5,5 procent.

December 2022 var den tjugoförsta månaden i rad som det totala antalet icke-amerikanskt bosatta internationella ankomster till USA ökade från år till år (YOY). Det största antalet internationella besökare kom från Kanada (1 370 912), Mexiko (1 162 746), Storbritannien (315 610), Brasilien (150 616) och Frankrike (121 284). Dessa fem främsta källmarknader stod för 62,2 procent av de internationella ankomsterna.

Alla världsregioner rapporterade dock en ökning av besöksvolymen till USA från 2021, den största källregionen är Västeuropa med 10 341 306 besökare (+509,2 procent jämfört med föregående år). Oceanien, med 798 444 besökare, hade den mest signifikanta procentuella ökningen på 1 084,7 procent jämfört med föregående år.

Den världsregion som rapporterade den minsta procentuella ökningen 2022 var Centralamerika, med 1 191 561 ankomster, vilket motsvarar en ökning på bara 0,9 procent på årsbasis.

New York rapporterade den största volymen av besökare som anlände under 2022 (4 450 767). Miami var tvåa (3 815 420), följt av Los Angeles (2 071 421).

Amerikanska medborgares internationella besöksavgångar från USA

Så många som 8 318 147 amerikanska medborgare reste utomlands under december 2022, en ökning med 38,5 procent jämfört med december 2021, vilket nådde 93,8 procent av volymen före pandemin i december 2019.

December 2022 var den tjugoförsta månaden i rad som det totala antalet amerikanska medborgare när det gäller internationella avgångar från USA ökade. December månads utgående besöksvolym till Europa ökade med 95,0 procent jämfört med december 2021.

Under hela 2022 var det utgående antalet människor som reste till Europa 15 821 521. USAs besöksvolym till Europa ökade med 202 procent under denna tid, vilket motsvarar 19,6 procent av alla avgångar.