Det är nu klart att Piteå Science Park får 6,5 miljoner för att fortsätta utreda förutsättningarna för utveckling och produktion av hållbara drivmedel genom ett nytt treårigt projekt. ”Ett mycket glädjande besked. Vi behöver möta utmaningarna med fossilberoendet inom transportsektorn. I det föregående EU-finansierade projektet Treepower, som fokuserade på flygbränsle, pekade en förstudie på att det finns goda möjligheter att producera fossilfria drivmedel regionalt. Det vill vi nu fortsätta att ta vidare mot en etablering och samtidigt ta fram vilket drivmedel som är mest relevant för regionen samt bygga upp en bra samverkan för frågan”, säger Henrik Bucht, vd Piteå Science Park.

I den gröna omställningen är logistiken en viktig pusselbit och där krävs det att industrin minskar utsläppen kopplat till transporter. Många arbetsfordon kan elektrifieras men flyg, fartyg och skogsbruksmaskiner har svårt att ställa om till eldrift. Därför har Piteå Science Park som projektägare sökt och nu blivit beviljad finansiering av Tillväxtverket för ett treårigt projekt ”Hållbara drivmedel i norr” med målet att bland annat etablera en ny produktionsanläggning för fossilfritt drivmedel i regionen.

”Tillsammans i norra Sverige kan vi möjliggöra en grön tillväxt för både stora och små företag”, säger Rickard Carstedt, ordförande för Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland, som pekat ut till vilka projekt man vill bevilja finansiering, vilket också Tillväxtverket formellt bekräftat.

Piteå Science Parks roll som projektägare blir att etablera regional samverkan mellan flera branscher, där bland andra skogsindustrin är beroende av framtida hållbara transporter och där näringen sitter på stora delar av förutsättningarna för att skapa hållbara drivmedel.

Finansiärer: Tillväxtverket, Region Norrbotten, Piteå kommun och Sparbanken Nord bidrar sammanlagt till en total projektbudget på 6 555 191 SEK. Projekttiden löper över tre år plus fyra avslutsmånader. Parter i projektet är: Piteå Science Park (ägare), Luleå tekniska universitet och Invest In Norrbotten.