Denna månad lanseras DemoCreate, ett nationellt och tvärande innovationsarbete för den kreativa sektorn. Genom att frigöra och stärka den demokratiska och innovativa kraften hos kulturella och kreativa näringar är målet att bygga ett dynamiskt och inkluderande samhälle som värnar om alla medborgares grundläggande friheter.

”Ett fritt och levande kulturliv är fundamentalt för svenskt välstånd och konkurrenskraft”, säger Martina Eriksdotter och Jenny Wiik som initierade den ursprungliga idén och leder arbetet från Lindholmen Science Park.

Arbetet med att utveckla och möjliggöra det strategiska innovationsprogrammet leds av Lindholmen Science Park i samarbete med Göteborgs Universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm samt nätverket Creartive, och kommer i framtiden att omfatta ett stort antal partners och delsatsningar.