Helsingborg Innovation District (HEIDI) är namnet på stadens nya innovationsdistrikt som nu tar form i Oceanhamnen med sikte på att etablera Helsingborg på den nationella och internationella innovationskartan. ”Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer. Nu kraftsamlar vi tillsammans med akademi och näringsliv för att ta nästa steg på resan”, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborg utsågs år 2020 till en av Europas mest innovativa städer och under 2022 arrangerades H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling och innovation. Nu tar staden tillsammans med Region Skåne, Lunds universitet och näringslivet nästa steg på resan och skapar HEIDI. Det nya innovationsdistriktet ska skapa förutsättningar för nya innovationer att uppstå, bland annat genom att koppla ihop olika aktörer och fungera som katalysator för att nya innovativa lösningar skapas som bidrar till ökad hållbar tillväxt i regionen. Målet är att bli en internationellt ledande mötesplats för näringslivets, akademins och det offentligas innovationsarbete. 

”Som en av Europas mest innovativa städer utmanar vi ständigt gränserna för vad en stad kan göra. Nytänkande och entreprenörskap ska genomsyra allt vi gör. Nu tar vi nästa steg på resan i samarbete med akademi och näringsliv för att öka innovationskraften i regionen”, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. 

Initiativtagare till Helsingborg Innovation District är Helsingborgs stad, Region Skåne, Lunds universitet samt centrala näringslivsaktörer. Syftet är att skapa en gemensam arena som främjar innovationssamarbeten för nya smarta lösningar och affärsidéer, inte minst kopplade till de klimatutmaningar vi står inför. 

”Genom att samla företag och organisationer i ett innovationsdistrikt kommer vi kunna skapa starkare regionalt samarbete och samtidigt tydligare kunna visa upp Helsingborgs och Skånes innovationskraft internationellt. Mer innovation och investeringar i Skåne är fundamentalt för att fler företag ska kunna utvecklas och fler jobb ska skapas”, säger Anna Jähnke (M), ordförande för regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Det fysiska distriktet utgår från Helsingborg C i norr och sträcker sig söderut via Oceanhamnen till området där Campus Helsingborg och RecoLab är beläget. HEIDI är till för alla typer av aktörer verksamma inom innovation. 

”Framtidens kunskapssamhälle är beroende av nya tankar och idéer. Det är viktigt att såväl avancerad forskning som nyskapande idéer och kreativitet kommer till nytta i samhället i form av innovationer. Med Helsingborg Innovation District skapar vi en plats med internationell dragningskraft som ökar attraktiviteten för studenter och forskare, både nuvarande och framtida”, säger Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg, ett av Lunds universitets fyra campus.

Redan idag är ett flertal innovativa företag som Resurs Bank, Lindab, Robot Minds, techhubben Hetch och coworking-konceptet Mindpark verksamma i platsen för innovationsdistriktet utöver Lunds universitet Campus Helsingborg. Inom kort kommer även stadens nya innovationsavdelning Center för innovation att etablera sig i området.

”Innovation är en förutsättning för att näringslivet i regionen ska kunna växa och på sikt bidra till att göra Skåne till en drivande kraft för tillväxt och hållbar utveckling. Vi har höga förväntningar på Helsingborg Innovation District (HEIDI) och ser fram emot att bidra aktivt till arbetet framöver,” säger Stephan Müchler, vd för Sydsvenska industri- och handelskammaren.

Etableringen av Helsingborg Innovation District pågår under första halvåret 2023. Under våren kommer en verksamhetsledare att anställas som får i uppdrag att samordna aktiviteter och knyta ihop de aktörer som verkar inom innovationsdistriktet. Samordnaren ska säkerställa att Innovationsdistriktet utvecklas och positionera Helsingborg på den nationella och internationella innovationskartan.

Fakta om Helsingborg Innovation District
  • Ambitionen med Helsingborg Innovation District (HEIDIär att skapa en globalt ledande mötesplats för innovation för aktörer inom näringsliv, akademi, städer och institutioner.
  • Initiativtagare till Helsingborg Innovation District (HEIDI) är Helsingborgs stad, Region Skåne, Lunds universitet samt centrala näringslivsaktörer.
  • Ett innovationsdistrikt är ett geografiskt område centralt i en stad där ledande institutioner som universitet, stora företag och offentlig verksamhet samexisterar med företag, inkubatorer, acceleratorer och det omgärdande samhället. 
  • Helsingborg Innovation District (HEIDI) utgår från Helsingborg C i norr och sträcker sig söderut via Oceanhamnen till området där Campus Helsingborg och RecoLab är beläget.