International Convention Centre Sydney (ICC Sydney), som förvaltas av ASM Global, kommer att välkomna det främsta rådgivande organet om kulturarv till UNESCOs världsarvskommitté, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), för dess 21st General Assembly and Scientific Symposium (ICOMOS GA2023). Det kommer att genomföras 31 augusti till 9 september 2023. Tiodagarsevenemanget kommer bidra till att skapa positiva sociala effekter och slå ett slag för kulturarvsskydd, miljömässig hållbarhet och ett erkännande av urfolkskultur.

Evenemanget, som har genomförts i sex år, kommer att visa upp platsens industriledande Legacy-program i aktion då det välkomnar upp till 1 500 arkeologi-, historia-, stadsplanering-, arkitektur- och akademiska specialister som samlas på ICC Sydney för att dela kunskap och skapa ett ökat intresse för “gräsrötterna” för kulturarv och bevarandearbete i hela Australien och globalt.

GA2023 Scientific Symposium Schema innehåller ett program för urfolk som presenteras under två dagars konferenssessioner som kommer att innehålla olika kulturer, röster, värderingar, ritualer och platser. Ämnen inkluderar: ett partnerskap för att reformera urfolksarvsskydd i Australien (First Nations Heritage Protection Alliance, Australian Government), samt att förändra kulturarvspraxis genom samråd med urfolk och genom skyddade områden för urfolk – Protecting Natural and Cultural Values (Australian Government).

Programmet för urfolksarv kommer att ledas av doktor Lyndon Ormond-Parker – en aborigin av Alyawarrhärkomst från Barkly Tableland och tidigare medlem av det australiska arvsrådet, och doktor Diane Menzies – en Rongowhakaata, Aitanga en Mahaki-kvinna från Aotearoa, Nya Zeeland.

ICC Sydney vd och koncernchef – Convention Centres, ASM Global, Geoff Donaghy säger att de gemensamma värderingarna för ICC Sydney och ICOMOS i erkännandet av urfolkets roll och bidrag i landets kultur, miljö och viktiga platser ledde till teamets fulla stöd för konferensens program och engagemang för legacy-frågorna.

”Som en ikonisk destination, som står och verkar på Gadigal People of the Eora Nations traditionella land – landet Tumbalong och Gomoras vattenvägar, på vad som idag är känt som Darling Harbour – strävar ICC Sydney efter att verkligen försona sig med urfolk genom vårt affärsutövande och de åtaganden vi har gjort genom våra försoningshandlingsplaner”, säger Geoff Donaghy.

”Det är vår förhoppning att, genom aktiveringen av ICC Sydneys industriledande Legacy Program och inkluderingen av det omfattande ICOMOS GA2023 tvådagarsprogrammet Indigenous Heritage, specialister inom relevanta områden kommer att engagera sig i First Nations arv – och att det ska bidra till att driva fram långsiktiga positiva arv inom deras respektive fält efter eventet,” sa Geoff Donaghy.

Australia ICOMOS-presidenten, professor Tracy Ireland, underströk vikten av att säkerställa värdeanpassning i processen att välja evenemangspartners för detta viktiga globala evenemang, vilket ger nationen nya världsarvsperspektiv. ”I en värld som brottas med de eskalerande utmaningarna med klimatförändringar, hälsokriser, ojämlikhet, politiska spänningar och försämringen av heliga platser, ingjuter ICOMOS nära förestående 21st General Assembly and Scientific Symposium hopp om att vi tillsammans kan utlösa förändringar i vår uppfattning om arv och kultur. GA2023 kommer inte bara att underlätta diskussioner kring dessa kritiska frågor, utan också belysa innovativ global metodik. Valet av ICC Sydney som vår mötesplatspartner har en enorm betydelse – försäkran om deras teams engagemang för att styra och underlätta evenemangsarv av denna karaktär är viktigt för ICOMOS”, tillade Tracy Ireland.

Eventhanteringsföretaget bakom ICOMOS GA2023, The Arinex Group, har också varit en viktig partner för att driva evenemangets kulturella, sociala och miljömässiga hållbarhet, efter att ha arbetat med Australia ICOMOS sedan 2017. Nicole Walker, vd för Airinex Group, säger att GA 2023 återspeglar dessa gemensamma värderingar.

”Under vårt sexåriga partnerskap med Australia ICOMOS och ICC Sydney, har vi bevittnat den kraftfulla effekten av kollektiva ansträngningar för att kämpa för kulturellt erkännande och miljömedvetenhet. Vårt samarbete har inte bara lett till detta omvälvande event utan också sammanfallit med att Arinex uppnådde en koldioxidneutral certifiering 2022 och det nyare bildandet av vår egen försoningshandlingsplan”.

”Denna synergi med Australia ICOMOS och ICC Sydney förstärker vårt engagemang för ansvarsfull evenemangshantering och de bestående arv som kommer att eka långt bortom GA2023”, säger Nicole Walker.

Det bredare programmet för ICOMOS GA2023 Scientific Symposium kommer att ta upp teman som motståndskraft, ansvar, rättigheter, relationer, urfolksarv, resan mellan kultur och natur, kulturarv för klimat, arv som hållbarhet samt digitalt arv. ICC Sydneys Legacy Program kommer också att aktiveras i hela dess miljömässiga hållbarhetsström. Mötesplatsteamet kommer att stödja ICOMOS med att minska och rapportera om evenemangsavfall, förbrukning, och koldioxidavtryck genom att implementera avfallsströmning och tillhandahålla koldioxidvänliga menyalternativ medan de stöder arrangören i att uppfylla kraven för deras evenemangs EarthCheck koldioxidneutrala certifiering.