Den 30 mars är Global Meetings Industry Day (GMID), som firas i hela världen, men tyvärr kanske inte fullt lika mycket just i Sverige. GMID 2023 är inte bara ett firande utan också en påminnelse om att mötes- och eventindustrin skapar nödvändiga kunskapsmässiga, ekonomiska och sociala bidrag och att mötesindustrin fortfarande behöver skräddarsydda program för att fortsätta utvecklas.

Meetings Matter  Vi talar om en metaindustri som skapar obestridliga värden för enskilda människor, universitet, organisationer, föreningar, företag, städer och hela samhället. Både nationella och internationella möten kommer dessutom att påskynda reseindustrins återhämtning, vilket ytterligare stärker världsekonomin. Låt oss se till att våra valda ledare, inte minst Sveriges regering, och fler media förstår att utvecklingen av möten, evenemang och affärsresor är avgörande för vår ekonomi, och genererar miljarder i resor och direkt stödjer hundratusentals jobb varje år, utöver de bevisade fördelarna för företagens resultat.

Följande meddelanden förmedlar att ingenting kan ersätta möten ansikte mot ansikte – med avsikten att understryka det orubbliga värdet av vår industri med ledare inom universitet, organisationer, föreningar, företag, myndigheter, media, samt hela samhället.

Primärpunkter:
 • Det finns kraft i att sammankalla ett möte. Möten ger ett obestridligt värde för människor, universitet, företag och samhällen – och deras återkomst kommer att påskynda resebranschens fortsatta tillväxt.
 • De ekonomiska fördelarna med personliga möten och events är tydliga – och år 2022 stod dessa för 38 procent av alla affärsresor i USA. Hur stor del det var i Sverige vet vi inte.
 • Möten driver utbildning, kunskap och gemenskapsförståelse i kritiska ämnen – att avancera områden som är avgörande för vårt samhälleliga välbefinnande.
 • År 2022 var mötes- och evenemangsreseinvesteringar nästan 100 miljarder USD – intäkter som är viktiga för både nationella och lokala ekonomier i USA.
 • De nästan 100 miljarder dollar i möten och evenemangsrelaterade resekostnader i USA som direkt stöder mer än en halv miljon amerikanska jobb. Skulle vara bra att veta vad motsvarande siffra är för Sverige?
 • Affärs- och kongressresor är tillbaka – och kongresscenterbokningarna för 2023 ökar med 13 procent jämfört med 2022 i USA.1 Vad är motsvarande procental i Sverige?
 • Fördelarna med möten sträcker sig från det påtagliga till det immateriella – vilket gynnar lokala ekonomier och företag samtidigt som det främjar individuell tillväxt, långvariga kontakter och ömsesidig respekt.
#MeetingsMatter för människor
 • Starka relationer är nyckeln till hållbar affärsframgång – och att träffas ansikte mot ansikte är det bästa sättet att utveckla dem.
 • Även om virtuella möten kan vara bekväma, har de visat sig vara mycket mindre effektiva för att utveckla varaktiga relationer. Data visar att möten ansikte mot ansikte är det bästa sättet att fånga en persons fulla uppmärksamhet.
  • Förfrågningar ansikte mot ansikte är 34 gånger mer effektiva än e-postmeddelanden.2
  • Strax över åtta av tio chefer föredrar personliga möten framför virtuella kontakter.3
 • När människor träffas ansikte mot ansikte utvecklas relationer på ett sätt som tekniken inte kan återskapa eller matcha.
 • Möten skapar en gemensam känsla av uppdrag och syfte, främjar empati över organisatoriska gränser och skapar kamratskap som positionerar en organisation för framgång.
#MeetingsMatter för gemenskap
 • Möten stödjer små och lokala företag i de samhällen där de är värd, och ger ofta långvariga fördelar som inte är synliga för alla mötes- och evenemangsdeltagare.
 • Möten och evenemang hjälper till att skapa resor och turism i samhällen och är ofta livsnerven för besökarna och deras investeringar på många destinationer.
 • Att vara värd för ett evenemang, en kongress eller en mässa stimulerar en regions ekonomi genom att ta in nya besökare som bor på hotell i området, äter på lokala restauranger, handlar i närbutiker och ger nya intäkter till destinationen.
#MeetingsMatter för företag
 • En återgång till en blomstrande reseindustri – och amerikansk ekonomi – är beroende av återkomsten av affärsresor, möten, business events och kongresser. Vad ser vi i denna fråga i Sverige?
 • Faktum är att 81 procent av cheferna i USA anser att affärsresor är nödvändiga.4 5 Vad säger svenska chefer?
 • Möten ansikte mot ansikte erbjuder omfattande fördelar både för ekonomin och för företagen: inklusive att hjälpa organisationer att bygga upp en konkurrensfördel och öka intäkternas resultat.
 • Kongresser och konferenser fungerar som viktiga utbildningsplattformar för yrkesverksamma och är nyckelkomponenter för att utveckla avancerade färdigheter och utbildning.

Anmärkning: Dessa slutsatser har dragits i en amerikansk undersökning och vi presenterar dem mer som en idé, som visar hur det kan se ut i den internationella mötesindustrin.

Källa: US Travel Association och Meetings Means Business, Kanada.

1 Lodging Analytics Research & Consulting
2 Bakjac Consulting
3 Forbes
4 JD Power, 2022
5 JD Power, 2022