I en ny rapport publicerar MeetDenmark, den danska organisationen för företagsevenemang, lärdomar och insikter efter att ha undersökt och testat legacy i Danmark under sex år. MeetDenmark anser att insikterna kan hjälpa legacyinsatser att få genomslag och att de är överförbara till föreningar, organisationer och destinationer över hela världen.

Under de senaste sex åren har MeetDenmark undersökt, testat och utvecklat legacy i Danmark. Och nu presenterar Danish Business Events Association en rapport som samlar en betydande mängd kunskap i en övergripande rapport, som förhoppningsvis kan inspirera och hjälpa både föreningar, destinationer och evenemangsplanerare.

Forskningen började som en undersökning av internationell best practice, och i den processen gjorde MeetDenmark en analys av fyra fallstudier i Danmark. Detta ledde till utvecklingen av konkreta modeller, processer och verktyg som MeetDenmark hade möjlighet att testa på ytterligare nio internationella kongresser. Nu har resultaten precis släppts i en rapport med titeln Powering Meeting Legacies: New Insights for Associations & Host Communities.

”Den kunskap som vår rapport fångar upp kan vara till hjälp för både föreningar, organisationer och destinationer som vill arbeta med legacy. I en värld med allt större fokus på hållbarhet bör värdet av en kongress för både föreningar, organisationer, deltagarna och destinationen vara större än kostnaderna. Det är därför legacy blir en allt viktigare del av planeringen av ett evenemang. Vi hoppas att den här rapporten kan hjälpa dem som vill ta nästa steg. Och vi hjälper gärna till och delar med oss, så hör gärna av dig till MeetDenmark eller våra medlemsdestinationer”, säger Pia Lange Christensen, ordförande för MeetDenmark.

Legacy kan vara win–win

Rapporten beskriver ett brett spektrum av lärdomar från de sex åren av forskning och tester. En av lärdomarna är att ett legacy-program kan vara en naturlig förlängning av föreningens eller organisationens övergripande vision och uppdrag och skapa värde för medlemmarna och samtidigt tillgodose behov på värddestinationen. Till stor del handlar det om att skapa ett dynamiskt engagemang och samarbete mellan föreningar, organisationer och lokala företag, universitet samt offentliga organisationer på destinationen, som har gemensamma syften.

En annan insikt är att det finns ett betydande samband mellan framgångsrik legacy och systematiskt, avsiktligt och robust samarbete. För att underlätta detta nexus av korsande fördelar kan föreningar dra nytta av att välja en destination som har modeller, processer och verktyg för sitt arbete med legacy.

För MeetDenmark handlar legacy om att skapa större, bredare och bestående positiva effekter av de många internationella kongresser som besöker Danmark – både för de internationella vetenskapliga föreningarna, organisationerna, kongressdeltagarna och de danska kongressdestinationerna.

”Vårt arbete med att locka kongresser till Danmark är viktigt för företag inom dansk affärsturism. Men det är lika viktigt att skapa bestående värde för samhället och för de besökande föreningarna och delegaterna som väljer Danmark”, säger Pia Lange Christensen.

Ladda ned rapporten här.