Roger Holtback lämnar ordförandeposten i Svenska Mässan Stiftelse efter 33 år i styrelsen, varav de senaste 21 åren som ordförande. Ny ordförande är Jan-Olof Jacke, tidigare vice ordförande i stiftelsen, sedan 2020. Styrelsen valde också Christel Armstrong Darvik till ny vice ordförande, ledamot i styrelsen sedan 2009. 

Jan-Olof Jacke är sedan 2018 vd för Svenskt Näringsliv och dessförinnan har han innehaft ledande befattningar i näringslivet bland annat som vd för AstraZeneca Sverige. 

”Det är en stor ära att få ta över rollen som styrelseordförande för Svenska Mässan med dess spännande verksamhet och position som ledande internationell mötesplats. Tillsammans med styrelse och ledning vill jag fortsätta driva den aktiva och innovativa utvecklingen vidare”, säger Jan-Olof Jacke.

Roger Holtback har som aktiv styrelseordförande för Svenska Mässan varit en viktig del i stiftelsens expansiva och framgångsrika utveckling sedan 1990. Hans omfattande nätverk och gedigna bakgrund från såväl industri som finansmarknad, bland annat som vd för Volvo Personvagnar har varit mycket betydelsefullt för stiftelsens arbete genom åren. 

”Svenska Mässan är idag en bärande del av den attraktiva destinationsstaden Göteborg och jag är glad att ha fått bidra såväl till vår egen mötesplats utveckling som till stadens starka position. När jag nu lämnar är min största glädje att veta att Svenska Mässan har en välfungerande och ytterst professionell organisation på plats med klara värderingar och gott affärsmannaskap”, säger Roger Holtback.