Expo 2026 är ett projekt som ska spegla den snabba samhällsomvandling som sker i Skellefteå och samtidigt vara ett hållbart exempel för andra delar av världen där motsvarande förändringar kan ske. Kommunens marknadschef Helena Renström har utsetts till expoansvarig. En annan nyckelperson är Karin Degerfeldt, hållbarhetsstrateg för Skellefteå kommun.

Utgångspunkten för Expo 2026 är kommunens utvecklingsstrategi 2030. Projektet vill visa hur den samhällsomvandling som Skellefteå kommun befinner sig i kan genomföras på ett hållbart och innovativt sätt som förhindrar en upprepning av de misstag som begicks då norra Sverige tog stora utvecklingskliv under 1900-talet.

Expo 2026 är ett sätt att visa olika hållbara lösningar på en mycket snabb samhällsomvandling. Ett sätt att visa hur vi arbetar för att nå målet i vår utvecklingsstrategi när det gäller såväl investeringar som innovationer och olika byggprojekt”, säger Helena Renström, och tillägger: ”Hållbarhetsperspektivet är den röda tråden med särskilt fokus på social hållbarhet i ett växande samhälle.”

När den nya rekryteringen är på plats i höst ska Helena Renström enbart arbeta som ansvarig för expon. ”Efter tio år som marknadschef är det dags att lämna plats för någon annan och samtidigt prova på något lika spännande som utmanande”, säger hon.

Karin Degerfeldt, kommunens hållbarhetsstrateg, spelar också en nyckelroll i arbetet med Expo 2026.”Vi vill visa hur man genomför en hållbar samhällsomvandling på en rad områden som korsar varandra. Växande måste ske hållbart och i samarbete med andra aktörer. Vi vill vara en föregångare inom området”, förklarar hon.

Expo 2026 ska fokusera på utmärkande och innovativa projekt inom olika teman. Dessa ska marknadsföras i form av konferenser, event och en större utställning där arbetet kan visas upp, och det görs i nära samarbete med bland andra medarbetare, näringsliv och föreningar.

”Det är viktigt att vi delar med oss av både lyckade och mindre lyckade exempel i den här omvandlingen. Vi behöver bli fler i Skellefteå och norra Sverige. Det här är ett sätt att fortsätta lyfta vår stads attraktion”, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Omvandlingskontoret, som drivs gemensamt av Skellefteå kommun och Region Västerbotten, blir styrgrupp för Expo 2026.