Den här veckan hålls den 13:e internationella kulinariska konferensen ICCAS 2024 International Conference on Culinary Arts and Sciences, fritt översatt till kulinarisk konst och vetenskap, vid Högskolan Kristianstad. Under tre dagar samlas livsmedelsforskare och företrädare för livsmedelsindustri för att diskutera huvudämnet: Hur kan hälsosamma och hållbara matval underlättas i ett föränderligt samhälle?

ICCAS är en av de viktigaste internationella konferenserna eftersom den samlar experter från både akademi och industri för att diskutera den senaste forskningen och utvecklingen inom ämnet”, säger Karin Wendin, Professor i mat- och måltidsvetenskap. Vi är naturligtvis väldigt stolta över att få arrangera den här upplagan. 

Konferensen inkluderar bland annat måltidsgestaltning, forskningspresentationer och inbjudna keynote-talare från hela världen. Några av årets talare är Liisa Lähteenmäki, professor vid Aarhus Universitet i Danmark, Jorge Ruiz-Carrascal, professor vid Universitetet i Extremadura i Spanien, och Lina Behm, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad.

Innehåll och diskussioner vid ICCAS 2024 fokuserar på en rad olika ämnen, inklusive:

  • Kultur kring mat och dryck, samt påverkan av matvanor och konsumentbeteende
  • Matservice och gästfrihet för att underlätta hälsosamma och hållbara matval
  • Matens uppfattning, kvalitet och acceptans, samt policyer, regler och rättsliga ramar för att skapa ett motståndskraftigt samhälle
  • Matmarknadsföring och influenser på marknaden
  • Livsmedelssäkerhet och näringsrik mat för att uppnå hälsa och välbefinnande
  • Utbildning och matkunnighet

Utöver konferensinnehållet så kommer deltagarna att få fira svensk midsommar. Konferensen äger rum 17–20 juni på Högskolan Kristianstad.