Med över 20 nya hotellprojekt och 4 000 hotellrum i sin pipeline samlar Strawberry de kommersiella krafterna och stärker sin organisation med en nyinrättad position som senior vice president commercial. Headhuntad för uppdraget är Christian Borg.

Hotellkoncernen Strawberry har sedan starten på 1990-talet haft kombinationen tillväxt, lönsamhet och gästnöjdhet i fokus. I maj 2023 lanserade bolaget nytt namn och bredare ambition för att fortsätta erbjuda besökare och boende i Norden upplevelser. Kommande år fortsätter Strawberry att växa kraftigt på den Nordiska marknaden genom bland annat utökad hotellkapacitet, nya restauranger och strategiska samarbetspartners. Nu inrättar Strawberry Hotels en ny funktion som kommersiell chef. Rollen blir central för att skapa förutsättningar för ytterligare utveckling.

”Christian är en av de främsta i vår bransch, här i Norden, vad gäller kommersiellt ledarskap. Med honom samlar vi nu de kommersiella krafterna och skapar ett starkt team för att fortsätta bygga en finansiellt stark verksamhet som sätter gästerna i fokus. Utöver stor kunskap så är också Christian en erkänd lagspelare som inte bara har förmågan att entusiasmera och motivera sina medarbetare utan också ha en strategisk och visionär höjd. Det är en ovanlig kombination som vi värdesätter högt”, säger Katalin Paldeak, COO Strawberry.

Christian Borg har över 20 års erfarenhet från stora hotellbolag där han i olika chefsbefattningar ansvarat för kommersiell ledning, revenue management och distribution. Nu senast som kommersiell direktör för Scandic Hotels Finland. Han har en bachelor i hotel management från Arcada, University of Applied Science.

”Strawberry är ett mycket spännande bolag som inte bara lyckas överträffa gästernas höga förväntningar utan också lyckats vara kommersiellt stark. Jag ser oerhört mycket fram emot att bli en del av företaget och genom min expertis bidra till att utveckla verksamheten vidare med de viktiga nyckelpersoner inom total profit, sälj, food & beverage och branding som redan finns på plats”, säger Christian Borg.

Christian Borg kommer i rollen som Senior Vice President Commercial ansvara för att utveckla och implementera försäljnings- och intäktshanteringsstrategier samt säkerställa ett effektivt utnyttjande av prissättnings-, distributions- och marknadsföringsstrategier för att maximera intäkter och vinst tillsammans med sitt team.

Borg är bosatt i Helsingfors och kommer förutom den staden ha Strawberrys huvudkontor i Oslo och Stockholm som sina arbetsplatser. Han tillträder sin nya befattning i början av 2024.