En helt ny hotellkedja med nordiska ambitioner är resultatet då Strawberry och fastighetsinvesteraren Slättö presenterar ett nytt samarbete med fokus på strategiska platser, kvalitet och hög hållbarhet. Inom tio år kommer kedjan att bestå av minst 20 hotell.

För första gången på 30 år lanserar Strawberry en ny hotellkedja. Satsningen sker i samarbete med fastighetsinvesteraren Slättö och är ett komplement till de fyra hotellkedjor som bolaget redan har. Den nya kedjan innefattar hotell med fokus på design, anpassade till både kort- och långtidsboende, digitalisering, effektivitet, hållbarhet, och som är prismässigt konkurrenskraftiga. Målgrupper är exempelvis bilburna resenärer, idrottslag, eller människor som tillfälligt eller för en något längre period behöver ett boende. Den nya hotellkedjan är tänkt att fylla en lucka på den nordiska hotellmarknaden där inrikes och nordiskt resande har ökat kraftigt sedan 2019.

”Med den nya hotellkedjan försöker vi utmana bilden av att stoppen längs vägen är någonting tråkigt, nödvändigt och tröttsamt, och istället se det som tillfället att ladda inför det spännande som kommer. Vi är otroligt förväntansfulla inför öppningen av det första hotellet nästa år och menar att vi presenterar någonting nytt i ett segment som varit bortglömt under lång tid”, säger Petter Stordalen, ägare av Strawberry.

Slättö ser satsningen inom hotell som ett komplement till bolagets investeringssegment inom bostad, lätt industri och logistik, och samhällsfastigheter. ”Hotell behöver konstant utvecklas för att attrahera en bred målgrupp. Dessutom behöver hotell kunna ställa om snabbt för att möta nya marknadsbehov och därmed bidra både till bra gästupplevelser och en stabil och säker lönsamhet för verksamheten. Den nya hotellkedjan ska byggas som en mångsidig servicedestination för att möta just dessa marknadstrender”, säger Erik Möller, Head of Hotels på Slättö.

Satsningen på hotellkedjan har höga hållbarhets- och tillgänglighetsambitioner. Till exempel är ambitionen att bygga i trä, med förnyelsebar energiproduktion via solceller och bergvärme, resurseffektivitet genom digitala lösningar och, en stark miljöcertifiering.

Sverige är först ut för den nya hotellkedjan, men ambitionen är att kedjan de kommande åren ska växa på den nordiska marknaden. Inom tio år ska den nya hotellkedjan bestå av 20 hotell i Norden.

En av projektets beståndsdelar är att erbjuda hotellets gäster tjänster och erbjudanden genom externa samarbetspartners.”Ambitionen är att utöver en säng och en frukost erbjuda nyttig lättillgänglig mat, förstklassigt gym och dessutom snabbladdning av bilar genom bra och innovativa partners. Gästernas behov kommer att få styra vad vi fyller hotellen med och vilka partners vi kommer att ingå samarbeten med”, säger Petter Stordalen.  

Det första hotellet beräknas öppna Q2 2025 i Falkenberg, med 151 rum. De första avtalen är signerade med både markägare och strategiska partners för att fylla hotellen med tjänster och utbud.

Hotelloperatör: Strawberry
Hotellkedjans namn: Lanseras senare

Fastighetsägare: Slättö och Strawberry Fields 

Geografi: Utanför stadskärnor och nära eller i direkt förbindelse med avfarter till de större vägarna.
Antal hotellrum på det första hotellet: 151 (viss del av rummen är studiolägenheter med pentry samt större familjerum)

Övrigt: Kort- och långtidsboende, Restaurang, Drive-through
, Kids room, Lounge
, Co-working
, Gym
, Snabbladdning av bil
.

Om Slättö
Slättö är en fastighetsinvesterare med fokus på Norden som strävar efter att ständigt ge sina investerare marknadsledande avkastning genom tematiska strategier, lokal expertis, tydliga värderingar och ett engagerat team. Tillsammans förvaltar Slättö-fonderna tillgångar på över 20 miljarder kronor. Sedan starten 2013 har företaget genomfört över 200 transaktioner med ett totalt transaktionsvärde på över 35 miljarder kronor. Med ett långsiktigt synsätt prioriterar de hållbarhet som nyckeln till framgång för sina investeringar.