I andra kvartalets Europe Hotel Construction Pipeline Trend Report 2023 från Lodging Econometrics (LE) rapporteras att regionen har 1 715 projekt/256 578 rum i sin pipeline. Det finns för närvarande 776 projekt/118 400 rum under byggnad. Projekt som planeras att börja byggas under de kommande 12 månaderna är 404 projekt/61 842 rum och de i det tidiga planeringsskedet uppgår till 535 projekt/76 336 rum.

De länder i Europa som ligger längst fram i byggfasen i slutet av andra kvartalet är Storbritannien med 322 projekt/45 181 rum, Tyskland med 211 projekt/34 981 rum, Frankrike med 132 projekt/14 869 rum, Portugal med 127 projekt/15 446 rum, och Turkiet med 107 projekt/15 670 rum. Dessa ledande länder, tillsammans, ansvarar för 52 procent av projekten och 49 procent av rummen i Europa. Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Portugal och Turkiet förväntas fortsätta att leda Europas hotelltilllväxt med flest hotell som förväntas öppna fram till 2025.

Städerna i Europa med de störst tillväxt under Q2 leds av London, med 82 projekt/14 767 rum, och Istanbul, med rekordstora projektantal på 42 projekt/7 222 rum, därefter Lissabon, med 37 projekt/4 262 rum, Dublin, med 32 projekt/6 173 rum, sedan Düsseldorf, Tyskland med 31 projekt/5 669 rum.

Franchiseföretag med de största byggledningarna leds av Accor med 276 projekt/36 909 rum. Nästa är Hilton Worldwide med 202 projekt/28 825 rum, Marriott International med 178 projekt/27 142 rum, sedan IHG Hotels & Resorts med 143 projekt/19 108 rum och Radisson Hotel Group med 59 projekt/11 452 rum. Dessa fem globala franchiseavtal står för 50 procent av projekten i Europas pipeline.

De ledande varumärkena i regionen under Q2 är Accors Ibis-varumärken, med 91 projekt/10 773 rum. Efter Ibis-varumärkena följer Hiltons Hampton by Hilton-märken med 71 projekt/10 345 rum, IHG’ Holiday Inn Express med 45 projekt/6 129 rum och Marriotts Moxy-varumärke med 38 projekt/6 091 rum.

Under första halvåret 2023 öppnade Europa 150 nya hotell med 20 027 rum och förväntas öppna ytterligare 265 nya hotell med 35 491 rum vid årets slut. LE-prognosen för nya hotellöppningar under de kommande åren förväntar sig att 381 nya hotell/51 708 rum kommer att öppnas 2024, och 2025 förväntas 365 nya hotell/56 094 rum öppnas.