Scandic levererade ett starkt andra kvartal med positiv prisutveckling där RevPAR nådde en ny rekordnivå om 828 SEK, att jämföra med fjolårets 749 SEK. Beläggningen för kvartalet ligger i linje med föregående år och uppgår till 63 procent med drygt tre procent fler tillgängliga rum vilket innebär att gästerna köper fler rum än tidigare. Nettoomsättningen ökade med åtta procent till 5 693 MSEK jämfört med 2022.

”Utifrån vår starka finansiella position, har vi under det första halvåret 2023 successivt ökat aktiviteten inom bolaget främst med ett kommersiellt och datadrivet fokus samt med utvecklingen av Scandic Go. Investeringarna är ett led i att bygga ett ännu bättre och starkare Scandic genom ett stärkt kunderbjudande och högre effektivitet som kommer att möjliggöra en snabbare tillväxt. Vi ser framför oss att takten på hotellrenoveringar kommer att öka under senare delen av året för att skapa en än mer konkurrenskraftig hotellportfölj”, säger Jens Mathiesen, vd och koncernchef.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till 772 MSEK (1 083) där skillnaden främst är hänförlig till poster av engångskaraktär under föregående år samt investeringar under året. Den justerade rörelsemarginalen när poster av engångskaraktär exkluderats uppgick till 13,3 procent, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med 2019. Efter att restriktionerna successivt släpptes under 2022 har medarbetare rekryterats och utbildats för att hantera den ökande efterfrågan. Rörelsemarginalen är i ständig fokus och med utbildade medarbetare och ytterligare investeringar i ökad effektivitet finns förutsättningar för en fortsatt god utveckling.

”Etableringen av Scandic Go pågår med ett stort intresse från samarbetspartners och fastighetsägare där vi håller ett högt tempo på alla våra marknader för att ta en ledande roll och utveckla det snabbväxande ekonomisegmentet. I början av juli kommunicerades ett avtal med hyresvärden Pandox om att öppna ytterligare ett Scandic Go med 221 rum i centrala Stockholm.”

”Hotellmarknaden utvecklades starkt i kvartalet med hög efterfrågan och positiv prisutveckling drivet av ett stort intresse för fritidsresor samt en god efterfrågan på möten och konferenser. Inrikesresandet och resandet mellan de nordiska länderna är på höga nivåer och det interkontinentala resandet fortsätter att återhämta sig. Under våren och försommaren har nöjesutbudet varit stort med konserter, idrottsevenemang och andra arrangemang som bidragit positivt till efterfrågan och prisutveckling. Jag är stolt över hur vi kommersiellt möter efterfrågan på marknaden och att vi driver våra hotell med hög effektivitet och god gästnöjdhet.”

”Vi förväntar oss ett starkt tredje kvartal drivet av fortsatt höga nivåer av fritidsresande under sommaren samt att företagsresande och möten tar fart i senare delen av kvartalet. Baserat på nuvarande bokningsläge förväntar vi oss en beläggningsgrad i nivå med samma period föregående år, till högre genomsnittspris per rum. Med ett starkt momentum ser vi fram emot en händelserik sommar och jag vill tacka alla medarbetare för deras fantastiska engagemang och våra gäster för deras förtroende”, säger Jens Mathiesen.