Nettoomsättningen ökade med 65,6 procent till 4 526 miljoner kronor (2 733). Den genomsnittliga beläggningsgraden ökade till 53,5 procent (39,1). Intäkten per tillgängligt rum (RevPAR) ökade till 626 kronor (395) och rörelseresultatet uppgick till 199 miljoner kronor (-279). Den 15 februari 2023 tecknades ett avtal om extern finansiering med en total kreditram om 3 450 miljoner kronor, till 31 december 2025. I samband med förlängningen justerades bland annat räntevillkor och covenanter. Scandic öppnade ett nytt hotell i Tyskland, Scandic Frankfurt Hafenpark, med 505 rum.

”Vi lämnar ett bra första kvartal bakom oss och med stärkta finanser ökar vi tempot i utvecklingen av Scandic”, säger Jens Mathiesen, vd för Scandic Hotels. ”Vi gick in i det nya året med frågetecken kring hur Scandic påverkas av den osäkerhet som råder i vår omvärld. Efter det första kvartalet kan vi konstatera att gästerna väljer att bo på våra hotell till goda prisnivåer och vi levererade ett starkt första kvartal. Vi har ett bra momentum och jag är nöjd med hur vi kommersiellt möter efterfrågan på marknaden och hur vi med ett starkt fokus på prissättning och operationell effektivitet når resultat. Med fjolårets rekordmånga hotellöppningar med citynära lägen i större städer, är vi med ett starkt erbjudande, väl positionerade. I mars öppnade vi det sjätte hotellet på den tyska marknaden, Scandic Frankfurt Hafenpark, med fokus på att utveckla möten och event i centrala Frankfurt. Scandic hade 56 000 hotellrum i drift vid slutet av det första kvartalet, en ökning jämfört med motsvarande kvartal föregående år om drygt 2 000 rum eller närmare fyra procent, detta i en marknad där även utbudet ökat. Försäljningen av antal rum ökade, dock har det ökade utbudet av rum påverkat beläggningsgraden negativt.”

”På samtliga våra marknader var efterfrågan god från såväl företagskunder som fritidsresenärer där exempelvis möten nu efterfrågades på historiskt höga nivåer för ett första kvartal. Inrikesresandet på våra marknader fortsatte att utvecklas starkt samtidigt som resandet mellan länder i Norden och Europa var på fortsatt höga nivåer. Det interkontinentala resande fortsätter att återhämta sig främst drivet av resenärer från USA och Kina och av allt att döma ser 2023 ut att bli ett starkt år för resebranschen vilket är mycket glädjande. Jämfört med motsvarande period i fjol ökade nettoomsättningen med 66 procent till 4 526 miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet uppgick till 170 miljoner kronor, vilket är 407 miljoner kronor bättre än föregående år och något bättre än 2019.”

”Beläggningsgraden uppgick till 53,5 procent jämfört med 39,1 respektive 58,9 procent för motsvarande period 2022 och 2019. Genomsnittligt rumspris ökade till 1 169 kronor jämfört med 1 011 kronor respektive 1 018 kronor för motsvarande period 2022 och 2019. Det betyder att RevPAR under första kvartalet uppgick till 626 kronor att jämföra med 395 kronor föregående år och 599 kronor 2019. Kassaflödet var starkare än förväntat under kvartalet med positiv utveckling av det underliggande rörelsekapitalet exklusive återbetalning av hyresskulder. Nettoskulden inklusive det konvertibla lånet var fortsatt på en väsentligt lägre nivå än vid utgången av det första kvartalet 2019. Vi lämnar ett bra första kvartal bakom oss och med stärkta finanser ökar vi tempot i utvecklingen av Scandic.”

”Fritidsresandet driver utvecklingen av ekonomisegmentet, som är det mest snabbväxande segmentet i hotellindustrin, där vi nu med Scandic Go kommer att stärka vårt erbjudande. Vår ambition är att ta en ledande roll i att utveckla ekonomisegmentet på våra marknader. Det finns stor potential att utveckla Scandic Go då ekonomisegmentet representerar cirka fem procent av marknaden i Norden att jämföra med cirka 15 procent i Europa. Vi öppnar det första Scandic Go hotellet på Upplandsgatan i Stockholm i början av september. Utöver den strategiska satsningen på Scandic Go har vi ett tydligt mål i att öka tillväxttakten och addera ytterligare hyresavtal till vår pipeline.”