Enligt Q2 2023 United States Construction Pipeline Trend Report av Lodging Econometrics (LE), vid slutet av andra kvartalet, är det just nu 5 572 nya hotellprojekt i USA i med 660 061 rum, med projektökning med sju procent jämfört med föregående år och antalet rum ökar med sex procent jämfört med föregående år.

Byggpipelinen växer stegvis kvartal-för-kvartal under 2023, eftersom hotellkedjor och franchiseföretag driver igenom kortsiktiga utmaningar samtidigt som de förutser de långsiktiga framtidsutsikterna. Inflation, högre räntor, räntor och utvecklarnas allmänna ’vänta och se’-attityd har funnits i ekonomin de senaste månaderna; utvecklarna fortsätter dock att tro på styrkan i ekonomin på lång sikt, vilket framgår av den fortsatta tillväxten. I slutet av andra kvartalet är den totala pipelinen bara fem procent från sin topp någonsin när det gäller antalet projekt.

En ljuspunkt för ekonomin och hotellindustrin är det ökade konsumentförtroendet som lett till en stark efterfrågan på gästrum. Denna starka efterfrågan förväntas fortsätta under resten av sommaren och in på hösten med stor turistefterfrågan till augusti och många kick-offer under säsongen för höstkonferenser.

Nybyggnadsprojekt i exklusiva och övre medelstora hotellprojekt dominerar under andra kvartalet, och står för 62 procent av projekten och 57 procent procent av rummen i den totala utbyggnaden i USA. Dessa två kedjevågar representerar också 63 procent av projekten och 57 procent av rummen som förväntas öppna till slutet av 2023 och förväntas ha den högsta tillväxttakten för gästrum fram till 2025.

För hela USA, under det första och andra kvartalet, öppnade 224 nya hotell med 27 194 rum. LE förutspår ytterligare 384 projekt/48 607 rum att öppna 2023 för totalt 608 nya hotell/75 801 rum vid årsskiftet. Detta representerar en ökning med 1,4 procent av nyutbudet för 2023. Den totala årsslutsprognosen för 2023 representerar en ökning med 22 procent på årsbasis jämfört med antalet nya hotell som öppnade 2022, vilket uppgick till 475 hotell/56 157 rum. Under 2024 förväntas 700 nya hotellprojekt med 79 422 rum att öppna, vilket ger ytterligare en ökning med 1,4 procent i ny tillväxt. Och för första gången tillkännager LE-analytiker att 808 projekt/87 462 rum kommer att öppnas under 2025 för en ökning med 1,5 procent av det nya utbudet.