Som en del i koncernens strategi att bli klimatneutrala i egen drift till 2030 lanserar Strawberry nu en miljörapport för att minska sina egna utsläpp och hjälpa kunderna minska sina. Rapporten är en av de första av sitt slag i Norden, och inkluderar utsläpp av koldioxid, energiåtgång och vattenanvändning.

Siffrorna i rapporten är baserade på den specifika konferensanläggningen och konferensen och visar hur de val som kunderna har gjort påverkar miljön. Med den här rapporten vill Strawberry inte bara vara transparenta kring miljöpåverkan från konferenser hos dem, utan de vill även skapa en medvetenhet hur de tillsammans med sina kunder kan minska sin påverkan.

”Som en av Nordens största aktörer inom event och konferenser vill vi tillgängliggöra både data och insikt, genom att erbjuda våra kunder en separat miljörapport. Nya lagkrav sätter en ökad press på företagens egen miljöredovisning och på så sätt kan vi både bidra till att minska vårt totala miljöavtryck och hjälpa kunderna att minska sitt eget. Förhoppningsvis blir det standard i branschen att ge kunderna en miljörapport efter varje avslutad konferens”, säger Elin Penttilä, hållbarhetsansvarig på Strawberry.

I koncernens klimatstrategi har de identifierat framförallt två områden där de ser störst möjlighet att göra en positiv skillnad: fastigheter, samt mat och dryck. Just mat och dryck serveras det vanligtvis väldigt mycket av på konferenser, vilket har gjort detta till ett stort fokusområde i arbetet med att ta fram rapporten.

”Vi jobbar sedan flera år tillbaka med miljömedveten mat, men vi måste hela tiden förflytta oss framåt. Vi jobbar med en blå- och rödlista som gör det lätt både för leverantörer och våra hotell att göra rätt, och vi har satt en standard som alla hotell måste följa. Vi har också utvecklat ett tätt samarbete med inköp som gör jättejobb i hela den här resan”, säger André Johansson, head of executive chefs nordic på Strawberry.

Kunderna hos Strawberry ser en ökad efterfrågan på mer hållbara menyer och lokalproducerad mat. Att arbeta hållbart med mat innebär inte att hela menyn kommer att bli vegetarisk framöver, däremot är målet att de animaliska produkter som serveras ska vara så hållbara som möjligt.

”Rapporterna kan användas till våra kunders egen hållbarhetsrapportering. Men det vi verkligen hoppas på är att dessa ska användas för att få lärdomar om hur vi kan skapa ännu mer miljövänliga konferenser framöver”, säger Elin Penttilä, hållbarhetsansvarig på Strawberry.

Rapporteringen infördes på koncernens samtliga hotell med konferens- och mötesfaciliteter den 22 april 2024.