Forskare och industri från hela Europa samlas just nu på Luleå tekniska universitet för att planera hur ny automationsteknik kan införas i industrin över hela Europa. En sådan förändring är något som beräknas medföra enorma miljövinster och kostnadsbesparingar. Två stora projektet som bygger på över 20 års forskningsresultat har som mål att signifikant öka industriproduktiviteten med hjälp av avancerad digitalisering och AI. Industrier som samarbetar är halvledarindustrin, bilindustrin, flygindustrin, grön energiindustrin, bankindustrin, samt tillverknings- och processindustrin.

”Vi har redan testat teknologierna i ett stort antal branscher och har då sett 30–95 procents kostnads- och tidsbesparing. Och detta är då i branscher som bilbranschen och gruvbranschen, där de normalt brukar vara imponerade av resultat på 0,3–0,9 procents effektivisering”, säger Jerker Delsing, professor i cyberfysiska system vid Luleå tekniska universitet.

AIMS5.0 och Arrowhead fPVN är två stora EU projekt med en sammanlagd budget på över 100 miljoner euro vilka nu samlas i Luleå under tre dagar, och det projektet finansieras i sin tur av EU organet Chips-JU, deltagande länder, samt partners.

”Det är både spännande och ger mycket gott renommé för Luleå tekniska universitet och regionen att ha ledande roller i båda dessa flaggskeppsprojekt”, säger Jerker Delsing.

Hur ska maskiner som talar med varandra” bli en del av industrins vardag i Europa? Vilka vinster och effekter har denna teknologi för samhället och industrier? Det är frågor som dessa som kommer att lyftas under projektet.

Några medverkande
  • Jerker Delsing, professor i industriell elektronik vid Luleå tekniska universitet och koordinator för projektet
  • Thomas Gutt, projektledare för tyska teknologikoncernen Infineon Technologies
  • Per-Erik Martinsson, verksamhetsledare ProcessIT Innnovations vid Luleå tekniska universitet