Umeå universitet ska i slutet av juni arrangera ett evenemang under det svenska ordförandeskapet i EUs råd med fokus på samhällsomvandling i norr och den gröna omställningen. Evenemanget kommer att erbjuda ett vetenskapligt perspektiv på den socioekonomiska utvecklingen i de regioner i norra Sverige som genomgår en form av återindustrialisering för att stödja EUs gröna industriella omställning.

”Vi från Umeå universitet är tacksamma att vi får dela med oss av vår forskning och kunskap till politiker och tjänstemännen i EU om den pågående och kommande samhällsomvandlingen i norra Sverige. Vi som universitet spelar förstås en viktig och avgörande roll som både kunskapscentrum och som en bit i pusslet som måste läggas för att säkra kompetensförsörjningen, säger Dieter Müller, professor och vicerektor vid Umeå universitet som tillsammans med Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi vid Umeå universitet, och Kathrine Tveiterås, professor och vicerektor vid UiT The Arctic University of Norway, ska tala vid evenemanget.

Investeringar i batterifabriker och fossilfria stålproduktionsanläggningar har skapat en industriboom, drivet av tillgång till grön energi och mineraler. Denna utveckling har dock medfört sociala och ekonomiska förändringar inom den europeiska norra regionen. Utmaningar som brist på energikapacitet, konkurrens om markanvändning och arbetskraftsbehov måste hanteras för att säkerställa en hållbar omställning.

Både utbildning och forskning behövs

Universitetens roll i den pågående förändringen, och de utmaningar och möjligheter som är kopplade till forskning och utbildning, kommer att diskuteras och belysas under arrangemanget. Umeå universitet samarbetar också med grannuniversitet i norra Norge och Finland, genom universitetsalliansen Arctic Five, för att stärka forskning och utbildning inom området och främja engagemanget i samhällsomvandlingen.

Eget arrangemang 1 december

Arrangemanget kommer att fungera som en plattform för att diskutera de utmaningar och möjligheter som följer med den pågående omställningen och hur universiteten kan spela en avgörande roll i att navigera genom dessa förändringar. En fortsättning på arrangemanget i EU kommer att ske den 1 december då Umeå universitet själva arrangerar en heldag, Perspectives, med fokus på samhällsomvandlingen i norr med talare och deltagare från såväl forskning som samhälle och politik, näringsliv och kultur.

Talare på North Sweden European Office, 29 juni i Bryssel:
  • Rikard Eriksson, professor i ekonomisk geografi. Forskar om arbetsmarknad, strukturomvandling och regional utveckling. Biträdande prefekt och forskningsledare vid Centrum för regionalvetenskap (CERUM) vid Umeå universitet.
  • Dieter K. Müller, vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. Ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr. Professor I kulturgeografi. 
  • Kathrine Tveiterås, professor och vicerektor vid UiT The Arctic University of Norway.