Piteå och övriga kommuner i Norrbotten har ett gemensamt behov av att öka antalet invånare i regionen. Som en del av denna satsning kommer Piteå för första gången att delta i Emigration Expo i Houten, Nederländerna, den 1–2 april. Evenemanget, som är Europas största mässa för emigration, samlar årligen tusentals besökare som är intresserade av att flytta till andra länder. Region Norrbotten och Arbetsförmedlingens nätverk European Employment Services (EURES) kommer också att delta i evenemanget för att marknadsföra regionens möjligheter.

Varje år flyttar 150 000 människor från Holland och många hamnar i Sverige. Med ett behov av fler invånare i hela Norrbotten, inklusive Piteå, är det viktigt att marknadsföra städerna och regionen för potentiella inflyttare. Emigration Expo är en av de största och mest besökta mässorna för emigration i Europa, med vanligtvis nånstans mellan 10 000 och 13 000 besökare.

I år förväntas besöksrekord. Sara Holm och Fredrik Blom från Inflyttarservice Piteå kommer att vara närvarande vid mässan för att presentera staden och dess möjligheter för potentiella inflyttare. Totalt kommer 12 kommuner från regionen att vara representerade på mässan.

”Vi behöver arbeta proaktivt för att attrahera fler människor att flytta till Piteå. Vi kommer att närvara vid Emigration Expo för att berätta om vad staden har att erbjuda i stället för att vänta på att intressenterna tar kontakt,” säger Sara Holm från näringslivsavdelningen.

Längtan efter natur och trygghet

En av de främsta anledningarna till att många holländare flyttar från sitt hemland är en önskan om livsstilsförändring. Detta inkluderar en längtan efter högre livskvalitet och en trygg och naturlig miljö för barnen att växa upp i.

”Vi ser fram emot att delta på Emigration Expo och träffa potentiella inflyttare. På lördag eftermiddag har vi stämt träff med fyra holländare som vi haft kontakt med via Teams och som nu vill diskutera en framtid i Piteå”, säger Fredrik Blom från inflyttarservice.

Norrbottens gemensamma deltagande på Emigration Expo möjliggörs genom EU-projektet North Sweden Green Deal. Förutom att vara en skarp satsning, handlar det också om att för första gången i den här omfattningen testa att gå fram med gemensam avsändare och gemensamt budskap. Det är också viktigt att se och lära av hur andra länder och regioner gör.

”Våra erfarenheter av vad den holländska målgruppen värderar är vår naturnära livsstil och de mjuka, svenska värdena med trygghet och jämställdhet. Nu prövar vi tillsammans med kommunerna i Norrbotten att marknadsföra våra samhällen mot livsstilsmigranter. Vårt arktiska erbjudande är ett sammanhang där hela livet får plats och möjlighet. Det är ett starkt kort som vi vet är viktigt för att attrahera och behålla inflyttare”, säger Camilla Bondareva från Swedish Lapland Visitors Board som projektleder det gemensamma mässdeltagandet.

Fakta Emigration Expo
  • Varje år flyttar 150 000 människor från Holland.
  • Emigration Expo 2023 har över 200 utställare och 100 seminarier, fördelat på fyra mässhallar.
  • Norrbotten ställer ut i Skandinavienhallen och håller även seminarier under mässan.
  • 2023 förväntas 16 000 människor besöka Emigration Expo.
  • 70 procent av besökarna flyttar till Europa. Sverige toppar.