Den internationella stadsmässan H22 City Expo i somras gav Helsingborg ett stort genomslag i svenska och internationella medier.

Både lokala tidningsläsare i Helsingborg och radiolyssnare i Frankrike fick veta mer om vad som hände under utställningsdagarna. Under mätperioden publicerades över 900 artiklar om H22 City Expo i lokal, nationell och internationell media. ”Det stora genomslaget visar att Helsingborg går i täten inom flera betydelsefulla framtidsområden som innovation, livskvalitet, hållbar stadsutveckling och miljö”, säger Soraya Axelsson, projektchef för H22 City Expo.

”Helsingborg har kommit långt och är utsedd till en av Europas mest innovativa och gröna städer. Ska vi klara av den globala omställningen behöver vi fortsätta att hitta globala samarbetspartners. Här spelar publiciteten i internationell press en viktig roll.”

H22 City Expo lockade också många hotellgäster till Helsingborg. Under de aktuella veckorna slogs rekord i antal sålda hotellrum i staden med över 45 000 bokade hotellrum. Siffrorna kan delvis förklaras av öppnandet av Scandic Oceanhamnen och Clarion Hotel & Congress Sea U. Men också att H22-organisationen tillsammans med Helsingborg Convention & Event Bureau levererade över 30 nationella och internationella stora möten till Sea U under utställningens första 17 dagar. Sammanlagt genomfördes omkring 300 konferenser, möten och föreläsningar under expoperioden.

”Det är glädjande att så många har besökt och övernattat i Helsingborg under H22 City Expo. Jag tolkar det som att man varit intresserad av att upptäcka flera programpunkter i det omfattande utbudet. Expon var en fantastisk hållplats på vår utvecklingsresa, och nu går H22s resa vidare på flera olika sätt i staden.”

Enligt Soraya Axelsson har H22-satsningen, som har fokuserat på hur Helsingborg ska klara av de utmaningar staden står inför, legat väldigt nära stadens tjänstepersonsledning och politiker.

”Det har funnits en förståelse för varför det har varit en viktig satsning, men framför allt har det funnits ett mycket starkt engagemang, kanske inte från precis alla men absolut från majoriteten. När vi kraftsamlar och sätter en gemensam leveranspunkt och jobbar på tvärs över alla våra verksamheter, så når vi ett ännu bättre resultat än om alla hade arbetat var för sig. Vi kan faktiskt leverera bättre livskvalitet, bättre välfärd, bättre service än vad vi kanske trodde var möjligt.”

”Ett av våra prioriterade områden är att driva på klimatomställningen”

Soraya Axelsson säger vidare att parallellt har Helsingborg tagit stora steg in i ett europeiskt sammanhang. De ser städer som i vissa frågor är mycket bättre än Helsingborg, samtidigt som det finns områden där Helsingborg ligger i framkant. Den insikten tror hon bidrar till en stolthet över stadens möjligheter.

”Samtidigt öppnar det för att vi kan ställa oss relevanta frågor som: Vad ska vi fokusera på framåt? Helsingborgsandan innebär att vi alltid vill lite till. Vi är inte nöjda. Självklart firar vi framgångar, men sen tar vi sats framåt. Det är därför det är så roligt att arbeta i Helsingborg. Nu har vi sett vad vi kan, nu måste vi ta nästa steg och utveckla staden ännu mer.”

H22 var delvis ett expo men i grunden har det handlat om innovativ välfärd- och stadsutveckling och hur staden samarbetar med andra aktörer för att ta sig an nutidens och framtidens utmaningar.

”Nu fokuserar vi mycket på vilka av innovationerna vi ska driva vidare, och vilka partners vi ska fortsätta att arbeta med. Vad ska vi testa framåt?”

Under de senaste tre åren har Soraya Axelssons team haft tre uppdrag. Det första har handlat om att internationalisera Helsingborg. Att lära av dem som är bäst inom sina områden, och de finns över hela världen. Det andra uppdraget har varit att skapa en ny form av partnerskap: Hur kan vi använda en stad som testbädd? Hur kan vi bidra till att företag och organisationer växer?

”Det tredje uppdraget har varit genomförandet av expon. Ett resultat av allt arbete är att vi både på det globala och lokala planet har börjat prata mycket om hur vi som stad ska nå klimatneutralitet till år 2030, och kanske till och med börja prata om klimatpositivitet. Så just nu är ett av våra prioriterade områden att driva på klimatomställningen.”

H22-arbetet har lett till att Helsingborg har blivit en iCapital-stad, där EU-kommissionen utsåg staden till en av Europas mest innovativa städer. Men också en Green Capital, en av Europas mest gröna städer. Helsingborg är också en av landets 23 städer som blev utvald inom ramen för det nationella innovationsprogrammet Viable Cities som driver på klimatomställningen i Sverige. Därefter blev staden utvald av EU-kommissionen som en av de 100 europeiska städerna i Mission Cities, vilka ska gå före i klimatomställningen.

”H22-expon har varit ett sätt att rikta ljuset på det vi gör, men det är också en språngbräda för att fortsätta driva vår utveckling.”

”Vi behöver ta oss an utmaningar på ett lokalt plan för att lösa de globala frågorna”

H22 genererade över en miljon besök i sina huvudområden under 35 dagar och hade över 1 000 programpunkter. Drygt 50 länder och över hälften av Sveriges alla kommuner var representerade i besöksskaran.

”Vi fick kongressen Urban Future som är en av de största kongresser Helsingborg har haft någonsin, och som normalt inte följer och arbetar med städer av Helsingborgs storlek. Det är en av Europas största hållbarhetskongresser som genomförs i Stuttgart nästa och som var i Rotterdam år 2021. Vi hade även en FN-konferens, toppolitiska möten och allt där emellan.”

Utmaningarna och hindren kring H22 har varit många. Men, som Soraya Axelsson säger, så finns det alltid en väg framåt. Det tuffaste för team H22 var att våga fortsätta planera trots pandemin. Ett halvår innan expon skulle öppna visste de inte säkert om evenemanget ens skulle kunna genomföras.

”I vårt mindset låg fokus på att vi måste jobba vidare. Vi måste leverera och inte börja vackla utan hantera hindren när vi kommer till dem, att ha en plan B om vi exempelvis inte kunde samla tusentals människor på samma ställe. Det har krävts mod i hela vår organisation att tänka så. Det tror jag har varit nyckeln, att hela koncernen har arbetet med detta.”

Många människor och aktörer vill ha en mötesplats där världen samlas för att prata om hur vi tillsammans kan utveckla framtidens städer. Det är vad Soraya Axelsson upplevde hände i Helsingborg i somras och utifrån många olika perspektiv. I framtiden hoppas hon att man pratar om H22 City Expo som en språngbräda för hur Helsingborg framöver tar sig an utmaningar på nya sätt.

”Jag hoppas att det är många som säger att det var inom ramen för H22 som vi började samarbeta över gränser, många sektorer och områden. Att det var där vi förstod att vi behöver ta oss an utmaningar på ett lokalt plan för att lösa de globala frågorna.”

Soraya Axelsson menar att det som behövs i grunden är strukturella förändringar. Diskussionen finns överallt, men det krävs handlingskraft och inte bara att man pratar om samarbete. Eller som hon säger: ”Det är en avgörande skillnad på att prata och att göra.”

”De senaste tio åren har vi gjort en fantastisk omstart som lyft Helsingborgs utveckling, och vi måste fortsätta att driva det förändringsarbetet. Vi måste fortsätta vår resa att bli möjliggörare för andra att lyckas. Det är så vi som stad skapar ett innovativt samhälle med hög livskvalitet.”