År 2029 är det exakt 70 år sedan det första Nobelpriset delades ut till dåvarande Tjeckoslovakien. Professor Jaroslav Heyrovský fick priset 1959 för upptäckten av polarografi, en kemisk metod som används för att analysera lösningar. Prag kommer symboliskt att fira denna viktiga årsdag genom att vara värd för den internationella kemikongressen World Chemical Congress för International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), som kommer att äga rum i den tjeckiska huvudstaden 2029.

Prag fick möjligheten att stå värd för det prestigefyllda internationella evenemanget, som hålls vartannat år och där flera tusen experter inom kemiområdet deltar. Dess betydelse accentueras av mötet mellan IUPAC:s generalförsamling och IUPAC-rådet, unionens högsta organ. I Haag, Nederländerna, presenterade företrädare för Tjeckiens och Slovakiens kemisällskap och Prague Convention Bureau, paraplyorganisationen för mötesindustrin i Prag, det förslag som fick det starkaste stödet i en hemlig omröstning bland delegater från alla nationella organisationer i IUPAC:s medlemsländer. ”Vi kandiderade till World Chemical Congress redan för två år sedan, tyvärr utan framgång. Jag är mycket glad över att vi lyckades presentera det vinnande förslaget i år och slå de konkurrerande destinationerna: de asiatiska städerna Chengdu, Taipei samt Düsseldorf i Tyskland. Jag tror att vi 2029 kommer att presentera ett intressant kongressprogram, vars huvudtema bör vara ’Frontiers in Chemistry: For the Harmony of Civilisation with Nature’, som kommer att bygga på den långa och berömda vetenskapliga forskningstraditionen inom tjeckisk och slovakisk kemi”, säger professor dr RN dr Pavel Matějka, ordförande för kongressen och rektor för universitetet för kemi och teknik i Prag.

”Kongressens huvudämne och titel pekar på det faktum att dagens civilisation inte kan existera utan produkter från kemisk produktion. För hållbarhetens skull är det dock nödvändigt att minska de negativa effekter som produktionen och dess resultat har på naturen och de naturliga processerna”, säger professor Jiří Vohlídal från Charles University, för närvarande ordförande för det tjeckiska kemisamfundet: ”Utöver detta fokus innehåller förslaget ett särskilt symposium om elektrokemi för att symboliskt fira 70-årsdagen av professor Jaroslav Heyrovskýs Nobelpris som en del av kongressen.”

Pragupplagan av kongressen, som kommer att äga rum i Prague Congress Centre, kommer dock inte bara att vara exceptionell på grund av dess koppling till inflytelserika personligheter inom tjeckisk vetenskap. För första gången i detta evenemangs historia lämnades det vinnande förslaget om att organisera kongressen in gemensamt av två nationella kemiföreningar – den tjeckiska och den slovakiska. ”Det tjeckiska och slovakiska kemiförbundets gemensamma kandidatur var en av förslagets styrkor. Detta speciella samarbete är ett resultat av de en gång enade ländernas gemensamma historia och tradition inom kemi. Samarbetet mellan de två länderna har upprätthållits fram till i dag på olika nivåer, från informellt samarbete och nationellt stöd till gemensamma projekt till regelbundna gemensamma konferenser inom enskilda kemiområden, genom anordnande av paraplykemikongresser och, sist men inte minst, anordnande av sådana viktiga evenemang som den internationella kemiolympiaden. Därför är jag oerhört glad över att vi tack vare vinsten av denna prestigefyllda kongress har möjlighet att gemensamt presentera den starka positionen för kemi i våra länder”, tillägger professor Igor Lacík från Institute of Polymers vid Slovak Academy of Sciences i Bratislava, vice ordförande för kongressen och representant för Slovak Chemical Society. Professor Lacík har varit engagerad i IUPAC under lång tid och kommer att vara ordförande för unionens polymeravdelning 2024-2027 och medlem av IUPAC:s vetenskapliga råd 2024-2025.

”Genomförandet av den här kongress kommer att ge den tjeckiska och den internationella kemiska yrkespubliken möjlighet att presentera sina senaste upptäckter men också att diskutera de senaste trenderna inom området. På så sätt kommer evenemanget att bidra till den fortsatta utvecklingen av kemisk forskning i vårt land, vars resultat sedan kommer allmänheten till godo. Samtidigt är kemiska processer ett av de strategiska områden som staden Prag fokuserar på i sin regionala innovationsstrategi: RIS 3. Den identifierar sektorer där Prag har en komparativ fördel jämfört med andra destinationer och producerar resultat med högt mervärde. Att få denna kongress innebär inte bara en omedelbar ekonomisk fördel för Prag i form av 4 000 delegaters vistelse under hela kongressveckan utan framför allt ett inflöde av globalt kunnande inom området, vilket på lång sikt kommer att bidra till metropolens strategiska inriktning och framtida utveckling. Allt detta bidrar till internationaliseringen av tjeckisk och slovakisk vetenskap och tillämpningen av forskningsresultat i praktiken, vilket i sin tur gynnar allmänheten”, säger Michaela Smetanová, senior manager – business events vid Prague Convention Bureau, som deltog i presentationen av kongresserbjudandet i Prag och de övergripande implementerings- och organisatoriska aspekterna av förslaget som en del av kandidaturen.

Kandidaturen för World Chemical Congress genomfördes med stöd av staden Prag, CzechTourism/Czech Convention Bureau och C-IN, som bland annat skapade en promovideo för kandidaturen som bjuder in världspersonligheter inom kemi till Prag för World Chemical Congress 2029.