Nästa sommar kommer ungdomar från hela världen till Landskrona för att diskutera klimat- och hållbarhetsfrågor. Då är Landskrona värd för den årliga konferensen Caretakers of the Environment International.

Den 24–28 juni 2024 ska Landskrona vara värdstad för den internationella miljökonferensen Caretakers of the Environment International som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

”Vi är så stolta över att få bjuda in ungdomar till Öresundsgymnasiet och Landskrona. Det ger oss en fantastisk möjlighet att visa upp vår vackra stad och ge unga chansen att utbyta erfarenheter och lära sig mer om hållbar utveckling”, säger Karin Warlin, lärare i naturvetenskap på Öresundsgymnasiet och ansvarig för konferensen.

Öresundsgymnasiet har arbetat med hållbarhetsfrågor i flera år och bland annat utsetts till ’Årets hållbara gymnasium 2022’ av organisationen Håll Sverige Rent. Elever och lärare från gymnasiet i Landskrona har representerat Sverige på CEIs miljökonferenser sedan 2014.

”Den här konferensen är viktig eftersom den ger energi och inspiration till ungdomar i både Sverige och andra länder att fortsätta arbeta med hållbarhet”, säger Karin Warlin.

Konferensens tema är ’Education, Regulation and Collaboration towards a Sustainable Future’. Programmet kommer bland annat att innehålla projektpresentationer, utställningar, diskussioner, workshops, utflykter, expert- och forskarföredrag och studiebesök. 

Fakta/Caretakers of the Environment International
CEI är ett internationellt utbildningsnätverk med medlemmar i nära 50 länder. Nätverket startades i USA 1986 med syfte att väcka ungdomars intresse och engagemang för miljöfrågor. Den svenska grenen av CEI bildades 1994. CEI arrangerar varje år en konferens där skolungdomar från hela världen deltar för att presentera lokalt förankrade hållbarhetsprojekt. Mer information på caretakers4all.org.