I slutet av sommaren står Järvsö värd för Järvsö Sustainable Tourism Summit med FN-chefer, företags­ledare och experter inom håll­barhet på plats i den idylliska hälsinge­orten. Målet med den inter­natio­nella konferensen är att öka besöks­näring­ens roll som en stark katalysator i den globala om­ställ­ningen.

Järvsö har blivit känt som en föregångare inom hållbarhet och utveckling och nu tar besöksorten i Hälsingland ännu ett stort steg när Järvsö Sustainable Tourism Summit arrangeras 30 augusti till 1 september. Under Järvsö Summit kommer företagsledare, experter och aktörer inom besöksnäringen få möjlighet att inspireras, presentera utmaningar och möjligheter inom hållbar turism.

”Vi är otroligt stolta över arbetet vi har gjort inom Destination Järvsö för att få denna viktiga konferens på plats i Järvsö. Genom ett riktigt bra samarbete i Green Team (styrgruppen för det gemensamma hållbarhetsarbete med Ljusdals Kommun och JärvsöRådet) har vi format en konferens som tar höjd för olika synvinklar och olika frågor som alla är viktiga när det kommer till en hållbar utveckling, inte bara för vår bygd där vi lever och verkar, det är större en så”, säger Amanda Sandahl, destinationschef på Destination Järvsö.

”Vi är övertygade om att frågorna vi berör är internationella och att vi har mycket att lära av varandra. Vikten att skapa mötesplatser där vi kan dela utmaningar, lösningar och erfarenheter med deltagare från framförallt Norden men även övriga världen är otroligt viktigt att skapa. Det gör att processen snabbas på, och vi har bråttom”, säger Amanda Sandahl.

En av de framstående talarna på konferensen är Xiaojun Grace Wang, chef för FNs kontor för South-South Cooperation (UNOSSC). Med hennes omfattande erfarenhet inom forskning, politisk dialog och programledning har Wang skapat den globala plattformen South-South Galaxy, för kunskapsdelning och partnerskap. Hon har också framgångsrikt kopplat samman över 250 tankesmedjor genom South-South Global Thinkers för att främja ledarskap och fördjupa perspektivet inom global politik. Wang är även ansvarig för flera viktiga fonders ekonomiska förvaltning. Hennes insatser har varit avgörande för att främja hållbar utveckling genom strategiska partnerskap och kapacitetsutveckling för utvecklingsländer och FN-systemet.

Bekräftar Järvsös ledande roll

Utöver Järvsö Summit kommer en spektakulär och batteridriven festival, Republic of Woodland, att äga rum den 1–2 september i Järvsö, alltså i samband med konferensen. Festivalen vill skapa en upplevelse där musik, mat och konst sammanflätas i en naturlig atmosfär vid älven Ljusnans strand. Besökare kommer att erbjudas närodlad mat som tillagas över öppen eld, musik och dans till techno i en fin miljö. Republic of Woodland bjuder in till en resa genom olika musikgenrer och kulturella upplevelser.

Det är tydligt att valet att arrangera både Järvsö Summit och Republic of Woodland i Järvsö bekräftar ortens betydelse och inom turism- och utveckling. Järvsö är den första skandinaviska destinationen med hållbarhetscertifiering från EarthCheck enligt Global Sustainable Tourism Council-kriterierna. Genom ett framgångsrikt samarbete mellan privata företag, kommunen, regionen och det civila samhället har Järvsö fokuserat på och lyckats integrera hållbar turism i lokala utvecklingsplaner.

”Som första destination i Skandinavien att bli hållbarhetscertifierade av Earth Check känner vi ett ansvar och en vilja att bidra till en gemensam hållbar utveckling. Det var ursprunget till att skapa Järvsö Sustainable Tourism Summit och nu när det går från idé till verklighet känns det som en helt rätt satsning”, säger Anna-Lena Wallin, projektledare för hållbar utveckling på Destination Järvsö.

Om Järvsö
Järvsö är en av Skandinaviens mest framstående destinationer inom hållbar turism och utveckling. Med sin natur, kulturella arv, året runt-aktiviteter och sitt engagerade samhällssamarbete är Järvsö en plats där hållbarhet står i fokus. Som den första skandinaviska destinationen med hållbarhetscertifiering från EarthCheck enligt GSTC-kriterierna* och med två UNESCO-certifierade områden i Ljusdals kommun är Järvsö stolt över sin roll som en föregångare inom hållbar turism. Järvsö har nu silverstatus och fortsätter aktivt arbetet för att bli bättre inom alla hållbarhetsdimensionerna. Besökare fina naturupplevelser, kulturella sevärdheter och aktiviteter året runt som främjar miljömedvetenhet och hållbarhet.