Stockholms Stadshus AB, som samlar alla kommunala bolag inom Stockholms stad, har gеtt i uppdrag att förbereda en överlåtelse av Stockholmsmässan AB till extern part. Det betyder att Stockholmsmässans operativa verksamhet ska säljas, medan moderbolaget Mässfastigheter AB fortsätter att ägas av Staden.

När nyheten om den planerade försäljningen spreds berättade Stockholms stad även att den långsiktiga planen för Älvsjö som stadsdel är att i framtiden bygga bostäder och kontor i området där Stockholmsmässan ligger i dag. Många uppfattade detta som att flytten från Älvsjö skulle vara nära förestående, men Stockholmsmässans vd Christian Clemens är tydlig med att detta absolut inte är fallet.

”Den som köper Stockholmsmässan AB måste självklart vara med och diskutera hur lokalfrågorna ska lösas längre fram, tillsammans med Staden och med oss i den operativa ledningen, men sådana här stora stadsutvecklingsprojekt tar tid och vår mäss- och kongressverksamhet kommer att fortsätta som vanligt i Älvsjö under minst fem år till”, säger han.

”Programutvecklingsarbetet beräknas starta vid årsskiftet 2023/2024, sedan ska detaljplaner tas fram och därefter kan Stadens projektering inledas. Så fram till och med 2028 kommer detta inte att påverka Stockholmsmässans verksamhet i dess nuvarande lokalisering”, säger Staffan Ingvarsson som är vd för Stockholms stads näringslivs- och destinationsbolag Stockholm Business Region.

Arbetet med att söka efter lämpliga köpare till Stockholmsmässans operativa verksamhet kommer att påbörjas under 2024, något som både Staffan Ingvarsson och Christian Clemens ser positivt på.

”Det finns privata aktörer på marknaden som vill driva mässverksamhet och jag vet att flera sådana aktörer redan tidigare spontant har hört av sig och sagt att de är intresserade om det skulle bli aktuellt för Staden att avyttra bolaget”, säger Staffan Ingvarsson.

”Jag ser absolut fördelar med att Stockholmsmässan får en ägare från näringslivet som kan ge oss helt andra muskler och internationell räckvidd. En ägare inom mäss- och eventbranschen kan bidra med egna event, nätverk och ytterligare kompetens, vilket skulle ge oss möjligheter att växa och utvecklas”, säger Christian Clemens.

Stockholmsmässans verksamhet genererar varje år många arbetstillfällen och stora summor till det regionala näringslivet.

”Stockholmsmässans besökare bokar hotellrum, handlar, besöker attraktioner, äter på caféer och restauranger, åker taxi och kollektivtrafik. Så det är viktigt för Stockholmsregionen att det finns en stor mäss- och kongressverksamhet här, men den behöver inte vara kommunalt ägd. Som stadens näringslivs- och destinationsbolag ser vi fram emot att fortsätta arbetet med att locka hit kongresser, möten och evenemang i nära samarbete med Stockholmsmässan, akademi, förenings- och näringsliv”, säger Staffan Ingvarsson.

Inför 2024 har Stockholmsmässan en nästan helt fullbokad kalender med närmare 90 event som arrangeras på mässan. Det innebär att över 800 000 svenska och internationella besökare väntas passera in genom Mässans entréer, vilket är en ökning av besökarantalet med 40 procent jämfört med 2023. Eventkalendern för hösten är fullspäckad med folkkära evenemang som Sy- och hantverksfestivalen, Comic Con, Allt för hälsan och Sthlm Food & Wine men även kongresser, fackliga mässor och en mängd möten.