Great Place to Work utför världens största medarbetarundersökning och erbjuder den mest kända certifieringen inom arbetskultur i världen. När resultatet från årets medarbetarundersökning landade hos Stockholmsmässan kunde det konstateras att Stockholmsmässan når certifieringsgränsen och därmed är en utmärkt arbetsplats enligt Great Place to Work.

Sedan 2019 har Stockholmsmässan målmedvetet arbetat med, och varit ansluten till, Great Place to Work. I undersökningen får medarbetarna ta ställning till 61 påståenden som delas in i fem dimensioner: trovärdighet, rättvisa, respekt, stolthet och kamratskap. För att bli certifierad som en utmärkt arbetsplats ska medarbetarundersökningen nå ett resultat på minst 70 procent i Trust Index, det vill säga snittet på hela undersökningen.

I år passerade Stockholmsmässan certifieringsgränsen och resultatet har ökat inom alla fem dimensioner. Resultatet visar toppvärden inom områden som lika behandling och att få ta eget ansvar. Resultatet ligger också tydligt över branschindex för besöksnäringen. 

”Resultatet gör mig verkligen både stolt och glad. Great Place to Works definition av en utmärkt arbetsplats är ’en arbetsplats där man litar på människorna man arbetar för, känner stolthet för det man gör, och trivs tillsammans med människorna man jobbar ihop med’ så det är klart klart att jag är stolt över att leda en sådan organisation”, säger Christian Clemens, vd på Stockholmsmässan.

Undersökningen besvarades av 180 personer vilket motsvarade en svarsfrekvens på hela 96 procent. I de fritextkommentarer som lämnades nämns särskilt möjlighet att påverka sitt arbete, fantastiska kollegor som verkligen bryr sig om varandra, samt betydelsen och stoltheten för verksamheten kopplad till Stockholm som destination, samt organisationens hållbarhetsarbete.

”Att vi har ökat resultatet i alla kategorier, trots att vi har haft några riktigt tuffa år bakom oss kopplat till pandemin och världsläget, känns oerhört bra. Trots förutsättningarna har vi tillsammans ändå lyckats förstärka en kultur vi trivs så bra i och är stolta över”, säger Christian Clemens.