Staffan Ingvarsson, vd för Stockholm Business Region (SBR), blir ny vd för Stockholmsmässan. Han tillträder tjänsten som vd för Stockholmsmässan den 8 februari.

I höstas beslutade koncernstyrelsen för Stockholm Stadshus AB att inleda en försäljningsprocess av Stockholmsmässan AB, genomförandebolag i dotterbolaget Mässfastigheter AB. Som ny ägare eftersöks en aktör lämpad att driva, utveckla och anpassa mässans verksamhet framåt.

”Nu går vi in i aktiv fas i försäljningsprocessen av mässkoncepten. En fråga tätt kopplad till att vi vill utveckla området med bostäder, arbetsplatser och idrottskluster. Med sin gedigna erfarenhet av näringslivsfrågor är Staffan Ingvarsson en utmärkt person att leda bolaget i en för Stockholm så viktig förändringsresa”, säger Karin Wanngård (S) styrelseordförande Stockholmsmässan. 

”Jag ser fram emot att leda bolaget i en transformering som ska ge goda förutsättningar inte bara för en ny ägare utan också för en fortsatt utveckling av mäss- och mötesbranschen i stockholmsregionen”, säger Staffan Ingvarsson. 

Styrelsen för Stockholmsmässan fattade beslut om ny vd den 7 februari. Staffan Ingvarsson tillträder tjänsten den 8 februari och ersätts under sin tjänstledighet från Stockholm Business Region av vice vd Caroline Strand.Stockholmsmässan AB, genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang, är dotterbolag till Mässfastigheter i Stockholm AB ägt av Stockholms Stadshus AB. Staden kommer att sälja Stockholmsmässan AB. När området vid Älvsjö station utvecklas och en ny tunnelbanesträckning dras till knutpunkten kommer mässfastigheterna att ge plats åt nya bostäder, arbetsplatser, rekreation och idrottsytor. 

Programarbetet för Älvsjös framtida utveckling pågår och Stockholmsmässan kommer att välkomna utställare och besökare i befintliga lokaler minst fram till årsskiftet 2028/2029.