Rivningen av delar av Kalmars gamla stads­­bibliotek närmar sig nu sin sista fas, och i och med det påbörjas upp­­bygg­naden av Kalmars nya kulturhus.

Under fredagsförmiddagen, 24 mars, tog Lasse Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritids­nämnden, Bertil Dahl (V), andre vice ord­förande i Kultur- och fritids­nämnden samt Niklas Hellström (C), ledamot i kultur- och fritids­nämnden, de symboliska första spadtagen för Kalmars nya kulturhus.

”Det här är en fantastisk satsning som skapar förutsättningar för kulturens aktörer att blomma ytterligare. I mina ögon är det här en viktig väg framåt för att låta Kalmar fortsätta vara en av Sveriges mest attraktiva platser”, säger Lasse Johansson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kulturhuset kommer att byggas under knappt två år och inflyttning av verksamheterna beräknas ske under tidig vår 2025. Då kommer byggnaden husera bland annat Kulturskolan, en multifunktionell konserthall, öppna förskolan Måsen, administrativa lokaler samt kommunarkivet.

”Kulturkvarteret som växer fram här i centrala Kalmar är unikt. Byteaterns nya lokaler tillsammans med det nya stadsbiblioteket och nu äntligen nytt kulturhus blir viktiga delar i vår utveckling som en öppen, tillåtande, demokratisk och framgångsrik kommun”, säger Bertil Dahl (V), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det nya kulturhuset, vars namn ska bestämmas genom en publik namntävling, blir del av det som kallas Kulturkvarteret; en självklar mötesplats mitt i Kalmar, för alla människor, i alla åldrar, året runt. Där ingår bland annat stadsbiblioteket, som 2020 flyttade in i före detta Posthuset.

”Det här är efterlängtat. Kulturskolans och kulturföreningarnas verksamhet har utvecklats tillsammans med både krav och förväntningar. Att vi nu skall få tillgång till lokaler som möter detta är vad man idag förväntar sig i en universitets- och residensstad. Det här kommer bli mycket bra”, säger Niklas Hellström (C), ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

Entreprenadarvodet för att bygga det nya kulturhuset beräknas till ungefär 190 miljoner kronor. Då ingår rivning respektive totalrenovering av gamla stadsbibliotekets olika delar. Inom projektet kommer också de närliggande parkmiljöerna få ett lyft.