Den just publicerade årsrapporten från Helsinki Expo and Convention Center (varumärke Messukeskus) visar att 2022 var ett exceptionellt år för mötesplatsen. På grund av pandemirestriktioner stod verksamheten stilla fram till slutet av mars, men när restriktionerna för evenemang hävdes genomfördes ett oöverträffat tätt mässprogram med evenemang överförda från covid-19-säsongen.

Helsinki Expo and Convention Centres verksamhet för år 2022 startade i en instabil verksamhetsmiljö. Effekterna på den finska ekonomin på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa, energikrisen, lågkonjunkturen och den höga inflationen var stora. Helsinki Expo and Convention Center var också tvungen att ta hänsyn till det långa uppehållet i evenemangen, omläggningen av evenemangen och de personalförändringar som oundvikligen följde på den exceptionella perioden.

Helsinki Expo and Convention Center svarade på utmaningarna genom att intensifiera kontakten med sina kunder, starkt kommunicera återkomsten av evenemang och arbeta på många sätt för att återställa besöksantalet. Våren 2022 gav en snabb återstart av verksamheten. De sena vår- och höstprogrammen var oöverträffat täta. Helsinki Expo and Convention Center och dess dotterbolag Expomark Oy genomförde 25 mässor under året, och utöver de evenemang som producerats av Helsinki Expo and Convention Centre anordnades dessutom 27 gästevenemang, 476 möten, kongresser och fester samt ett underhållningsevenemang. Koncernens omsättning år 2022 var 46 miljoner euro.

Helsinki Expo and Convention Center fortsatte sitt långsiktiga ansvarsarbete och var den första evenemangsarrangören i Finland som fick ett Gold Excellent level SHORE säkerhetscertifikat, som certifierar högkvalitativt arbete inom riskhantering och uppbyggnad av en ansvarsfull verksamhet.

Den framgångsrika återgången till eventen bevisas av 2022 Business Decision Makers (TEP) undersökning som genomfördes av Taloustutkimus Oy och som publicerades i februari. För tredje året i rad är Helsinki Expo and Convention Center det företag som uppskattas mest av näringslivets beslutsfattare och dessutom det överlägset mest kända företaget inom sitt område i Finland.

”Under ett exceptionellt och mycket fartfyllt år bars vi av en stark tilltro till vår verksamhet som bygger på ett hållbart uppdrag. Vi arbetar till nytta för det finländska näringslivet och för det har vi utmärkta förutsättningar, kunnande och erfarenhet. Resultaten av den omfattande mässbesökarundersökning som Föreningen Mäss- och Evenemangsarrangörer i Finland beställde i slutet av 2022 är uppmuntrande och visar att människor längtar efter att besöka mässor och liveevenemang. Majoriteten av de tillfrågade tror att de kommer att besöka mässor lika ofta i framtiden som de gjorde före covid-19, säger vd Anni Vepsäläinen på Helsinki Expo and Convention Centre.

Läs Helsinki Expo and Convention Center årsredovisning 2022 här.