Fredag den 12 april avslutades Svenska Destinationsdagarna i Helsingborg, där medlemmarna från tre nationella nätverk hade samlats för workshops och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Besöksnäringen är en betydande kraft för tillväxt och utveckling som skapar arbetstillfällen, lockar investeringar och bidrar till attraktiva platser för både invånare och besökare. Hur anpassas branschens organisationer inför framtidens utmaningar? Vilka trender och innovativa lösningar behöver säkerställas för konkurrenskraft och hållbarhet, och vad blir nästa steg i platsutveckling? Detta var några av de frågeställningar som avhandlades under mötets två dagar.

På plats fanns företrädare från över 50 olika svenska destinationer från nätverken: Swedish Network of Destination Management Organisations (SNDMO), Swedish Network of Event Destinations (SNED), och Swedish Network of Convention Buraeus (SNCVB).

Under det efterföljande årsmötet för den ekonomiska föreningen SNDMO valdes Mikael Jonsson, vd för Destination Östersund, till ny ordförande, och i samband med årsmötet beslutades även att föreningen byter namn till Svenska Destinationsnätverket.

”Det är ett ärofyllt uppdrag som jag är oerhört glad att få förtroende att leda. Jag brinner för samverkan och för att fortsätta arbetet med att ge Svenska Destinationsnätverket en stark och enad röst framöver”, säger Mikael Jonsson.

Ledamöter i den nyvalda styrelsen
  • Mikael Jonsson, vd, Destination Östersund
  • Maria Broman, vd, Visit Skellefteå
  • Helena Wennerström, försäljnings- och marknadschef, Helsingborg Stad
  • Sofie Lidholm, utvecklingschef, Visit Västerås
  • Ann Haraldsson, vd, Södra Bohuslän Turism

Om SNDMO / Svenska Destinationsnätverket
Svenska Destinationsnätverket utvecklar svensk besöksnäring genom att samla destinationsorganisationer och städer från Sveriges större kommuner, och är en icke-vinstdrivande, opolitisk organisation. Föreningen ska fungera som ett påverkansorgan för nationella besöksnäringsfrågor mot relevanta intressenter och parter i svensk besöksnäring. Föreningen agerar även som ett gemensamt forum för kunskapsöverföring mellan organisationer för marknadsföring och destinationsutveckling. Läs vidare om SNDMO / Svenska Destinationsnätverket.