platsannonser
Akademikonferens
söker Projektkoordinator till kontoret i Solna.
nyheter
Swedish Lapland
Skellefteå Airport
får pris som Årets Möjliggörare.
på nytt uppdrag
Stellan Eriksson
ny ekonomichef på MCI.
företagsutveckling
Bra Mässor
köper del i Oxbridge Live Media.
föreningar som utvecklar världen
Göteborg
värd för Associations World Congress 2019.
På nytt uppdrag
Siri Wikander
blir ny Director of People Growth på Scandic Hotels.
Awards
Vinstregnet
över Brunkebergstorg fortsätter.
utvecklande möten
Mjukvarukonferensen STEW
kommer till Malmö 2018.
Grönaste staden
Bygget av Växjös nya stads- och stationshus
beräknas starta april 2018.
nordiska smaker
Finnair inleder samarbete med
Tommy Myllymäki.
Långtidshotell
Forenom
blir Airbnbs största partner inom affärsresor i Norden.
RSS
rss_icon
Länkar
CWT Market Watch Norden

Den ekonomiska aktiviteten stabiliseras gradvis i de avancerade ekonomierna, skriver Carlson Wagonlit Travel, CWT, i sin senaste marknadsanalysrapport.

Undantaget är euroländerna i Sydeuropa, som fortsätter sin justeringsprocess. Japan har vidtagit kraftfulla åtgärder som stimulerar en viss återhämtning och tillväxtländerna i Asien och Latinamerika fortsätter att agera draglok i världsekonomin.

Återhämtningen i världsekonomin fortsätter, men uppgången är bräcklig. I Europa dominerar fortfarande stora skulder, hög arbetslöshet och politisk oenighet.

I USA är det ljusare där sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker. En tillväxtmotor för den amerikanska ekonomin är skiffergasen, som ritar om den globala energikartan.

Konjunkturnedgången i Europa är djup och segdragen. Det finns dock tecken på att utvecklingen sakta har börjat vända. Siffrorna för de flesta stora ekonomierna har börjat vända uppåt de senaste månaderna.

För Spanien och Grekland tyder siffrorna på en starkare konjunktur än de senaste två åren. Ändå hålls tillväxten tillbaka av budgetsaneringsprocessen och att de svaga banksystemen i flera sydeuropeiska länder begränsar penningpolitikens effektivitet.

De nordiska länderna har relativt stabila inhemska ekonomier, men de känner av svagheten i Europa.

Den svenska ekonomin växte trots det med 0,8 procent under det första kvartalet i år i årstakt. Utvecklingen var överraskande då varuexport från Sverige föll kraftigt och investeringarna minskade oroande mycket inom näringslivet. Den totala konsumtionen ökar visserligen, men i något långsammare takt än kvartalet före.

Konjunkturen bottnade under sommaren, men uppgången blir långsam. Tillväxten balanserar på ett ben, hushållens konsumtion, under året. Sju procent av företag med utlandsverksamhet har flyttat hem produktion det senaste året.

Den sammanlagda försäljningen av resetjänster via svenska resebyråer blev i stort sett oförändrad under årets första fyra månader jämfört med samma period under föregående år. Dock förändrades förhållandet mellan de olika tjänsterna.

En närmare analys av fördelningen mellan privat- och affärsresor visar att privatreseförsäljningen ökar (+ 7 procent), medan försäljningen av affärsresor fortsätter att backa (- 5 ).

Trots det faktum att den europeiska ekonomin fortsätter att kämpa är utsikterna för affärsresandet i västra Europa förvånansvärt positivt för 2013.

Det finns även tecken på återhämtning i Tyskland och Storbritannien där båda länderna väntas få en tillväxt under året. Det ser ut som om det kan vara tecken på att hela regionen går mot en återhämtning, och att vi kan förvänta oss att affärsreseförsäljningen under 2014 återgår till de nivåer vi såg före den ekonomiska krisen i eurozonen.

Alla indikationer pekar annars mot att affärsresevolymen är oförändrad i Europa under hela 2013. Företag fortsätter att resa till viss del, men har reserestriktioner och bedriver strikt kostnadskontroll. En ökning av affärsresandet kan vi förvänta oss först när den europeiska krisen klarnar, vilket kan tänkas dröja en bra bit in i nästa år.

Trots besvärliga affärsförhållanden i världen ljusnar det sakta för den globala flygtrafiken. Mer och mer pekar på att de omstruktureringar som gjorts har bidragit till att flygbolagen generellt sett kan uppvisa positiva finansiella resultat utifrån de förutsättningar som finns just nu.

Utsikterna för den globala ekonomiska tillväxten har försämrats något då recessionen i Europa visar sig vara djupare än väntat. Oljepriset är lägre i år, på grund av att den förväntade tillväxten är lägre, vilket gör det något enklare för flygbolagen att uppvisa vinst.

Förbättringen märks tydligast i Nordamerika där marginalerna har förbättrats sedan 2011, trots fortsatt höga bränslepriser och trög ekonomisk tillväxt.

Konsolidering via sammanslagningar på hemmamarknaderna samt joint ventures på Atlantflygningarna, har uppvägt för svåra marknadsförhållanden. Resultat för de europeiska flygbolagen har även de förbättrats.

Efter två år av avmattning ser CWT en ekonomisk tillväxt på global nivå. Den är måttlig, men den senaste tiden syns indikationer på att den inte blir så långsam som de förutspåde i början av året.

CWT ser också en strukturell förändring hos flygbolagen i form av omstrukturering som lett till lägre kostnader och högre avkastning. Allianser och joint ventures som möjliggör skalekonomi samtidigt som det ökar utbudet för passagerarna.

En kraftig minskning av antalet nya aktörer (oftast på grund av bristen på finansiering) och flera flygbolagskonkurser har också bidragit till en förbättrad industristruktur som helhet.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med nio procent under juli jämfört med motsvarande period föregående år.

Under juli månad reste cirka 2,9 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias tio flygplatser, en uppgång med nio procent jämfört med samma period föregående år.

Antalet resenärer inrikes ökade med sex procent till 755 000 och antalet utrikes resenärer ökade med tio procent till 2 123 000.

I rapporten står det också att internationella resor ökat mest och Swedavia jobbar hårt för att tillsammans med andra aktörer ytterligare stärka den svenska tillgängligheten.

De utrikesdestinationer från Stockholm Arlanda Airport som ökar mest i popularitet är Berlin, Paris och London.