”Events have the power to inspire and unite people like little else does. Events speak to people in a language they understand.”

Det kända citatet från Nelson Mandela som jag har travesterat här ovan, handlar egentligen om idrott, ”Sports have the power to change the world”, men kan givetvis även appliceras på kultur och möten. Evenemang är som ett isberg där de mätbara legacy-parametrarna ovanför vattenytan är PR och turismekonomi. De stora vinsterna, bidragen till samhällsbygget, ligger under vattenytan och är svårare att mäta.

Idrott och kulturevent motverkar utanförskap, skapar förebilder, ambassadörer, nätverk och inspirerar unga till aktivitet och att vara en del av ett större sammanhang. Kongresser bidrar till ökad kunskap, att fler människor kan ta till sig den och de viktiga nätverken. Event och möten spelar en avgörande roll för att attrahera nya invånare, bidra till lokal och regional utveckling och förstärka platsens attraktionskraft. Genom att använda sig av evenemang kan samhället adressera och arbeta med samhällsutmaningar och utanförskap.

Den här trendrapporten är ett verktyg för att förstå omvärlden och kunna peka ut tänkbara riktningar och scenarier för att ha möjlighet ta rätt beslut som ligger rätt i tiden och därmed få tillfälle att bidra till något större. Efter 15 år vet vi att internationella event och möten både bidrar till destinationsutveckling och själva utvecklas av att genomföras i Sverige och Skåne. Lokala aktörer samverkar mot ett gemensamt mål och rättighetsinnehavarna får nya kvalitetskrav efter att ha arbetat med oss och vårt fokus på demokrati, hållbarhet och jämställdhet.

Genom att genomföra möten och kongresser på hemmaplan kan Skåne locka till sig världsledande forskare och ny kunskap till sjukhusen i Region Skåne. På så vis kan många mötesdeltagare höja sin kompetens avsevärt vilket ger en samhällsekonomisk vinst. En medicinsk kongress stärker den enskilda institutionen men i förlängningen även patienterna.

Skåne kan ytterligare bidra till samhällsbygget genom att stå värd för fler nationella och internationella event, kongresser och andra möten. Men insikten om värdet av evenemang och möten har också ökat hos de internationella och nationella rättighetsinnehavarna och andra destinationer, och därmed då även konkurrensen. Efter pandemin behöver vi engagemang från fler entreprenörer, volontärer, akademin samt alla betydelsefulla personer i det aktiva föreningslivet. Dessa behöver räcka upp handen och bjuda in världen till en life science-kongress, EM, VM eller till en World Scout Jamboree i vår region.

Sedan 2008 har Event in Skåne med partners strategiskt identifierat, värderat och värvat 600 event och möten till Skåne. Vi gör skillnad för de som gör skillnad i och för hela Skåne.