Sponsrings- och Eventsverige, SES, är den samlande kraften bakom den växande intresse- och upplevelseindustrin. Medlemmarna och deras samarbetspartners planerar och genomför majoriteten av landets större evenemang, möten, mässor och sponsorskap.

Organisationen startades år 1986 och har idag runt 230 medlemsföretag där alla expertiser inom branschen finns representerade: köpare, byråer, rättighetsinnehavare, mässor, expon, konsulter, destinationer och leverantörer. Sponsrings- och Eventsverige arrangerar varje år branschtävlingen Gyllene Hjulet. Visionen är att alla ska förstå värdet av intresse- och upplevelsebaserad kommunikation och organisationen tror på värdeskapande kommunikation byggd på intressen och upplevelser. Malin Ekman är verksamhetschef för SES. Hon säger att medvetenhet och hållbarhet är vad som präglar samarbeten och evenemang mest just nu.

”Hållbarhet i form av miljö, fysisk och psykisk hälsa och ekonomi är fortsatt viktigt inom sponsring- och eventområdet. Allt fler partnerskap bygger på en långsiktighet där varumärke och rättighet delar samma värdegrund och krokar arm för att göra skillnad. ’Insidan är svår att se’ är ett exempel på ett framgångsrikt samarbete som vill göra skillnad, hämtat från vår branschtävling Gyllene Hjulet som vinnare i kategorin Årets Samhällssponsring.”

Malin Ekman berättar också om samarbetet mellan Rädda Barnen och Tim Bergling Foundation, TBF, som inleddes för att nå unga människor i en tid när psykisk ohälsa ökar.

”Det samarbetet handlar om att avslöja osynligheten av psykisk ohälsa, men också om de frågor som kan vara svåra att se och prata om.”

Tim Bergling Foundation har även ingått ett annat samarbete som syns över hela Stockholm, Avicii Arena. Tillsammans med Sthlm Live och deras huvudpartners Bauhaus och Trygg-Hansa ska TBF belysa ungas psykiska ohälsa. Ytterligare ett exempel som Malin Ekman lyfter fram är ett initiativ som bygger på kärnvärden som inkludering och mångfald. Under pandemin skapade SEB och Konserthuset Stockholm en fysisk, smittskyddssäkrad turné och en digital upplevelse via en emotionell film.

”De nådde bland andra äldre personer som isolerats under pandemin, kunder, anställda och spred därmed en positiv julkänsla. Perspektivet är inifrån och ut. Vad man står för är av stor vikt och att man delar samma värdegrund.”

”Framöver finns det digitala och fysiska sida vid sida och stöttar varandra”

Behovet av upplevelser är starkt. Det har vi sett bevis på under 2022 när restriktionerna blev ett minne blott och evenemangen väcktes till liv igen.

”Men vi står inför en utmaning där det gäller att förädla, utveckla och anpassa oss till nya förutsättningar allt ifrån digitalt och fysiskt till säkerhet och hållbarhet.”

Gemensamt för framtidens event är att innehållet matchar evenemanget. Relevans och tydligt individualiserat innehåll gentemot målgruppen är det som gäller.

”Tiden vi har att skapa uppmärksamhet och impact blir allt kortare vilket kräver att vi är effektiva och exakta. Framöver finns det digitala och fysiska sida vid sida och stöttar varandra. Hybridmötet, eller all inclusive-mötet som man även skulle kunna kalla det, är här för att utvecklas ytterligare.”

Malin Ekman menar att man kan se det enskilda eventet som ett eget litet universum som all inclusive-biljetten ger dig fullt tillträde till, vilket stärker det enskilda eventets livslängd med en starkt inkluderande drivkraft. Det digitala verktyget förhöjer den fysiska upplevelsen och effektiviserar utföranden.

”Syftet med eventet är alltmer avgörande. Det blir viktigt att ta reda på vad som fungerar bra digitalt och vad som fungerar bäst fysiskt. Eventets innehåll måste vara värt besökarens tid och engagemang.”

Idag upplever många arbetsgivare stora utmaningar i att locka tillbaka sina anställda till den fysiska arbetsplatsen, och att få till vardagsrutinerna som fanns före pandemin och innan hemmakontoren gjorde intåg på bred front.

”Region Skånes eventverksamhet har en avgörande betydelse för vårt nätverk och för att utveckla det”

”Därför kommer olika typer av gemensamma aktiviteter framöver att vara ännu mer avgörande för att bygga företagskultur, stolthet och gemenskap.”

Malin Ekman ser att esporten växer sig starkare i branschen, och att det är många sponsorer som ser ett lysande tillfälle att nå den annars så svårflörtade målgruppen.

”Sponsorerna beger sig dit målgruppen är. Oavsett om det kanske inte passar in är det värt investeringen.”

Hon berättar vidare att bilföretaget BMW etablerar sig som en ny stor aktör inom esport. Det sker genom ett samarbete med sex av de främsta esportorganisationerna och under #UnitedInRivalry. Det är en spännande utveckling som Malin Ekman tänker följa de närmaste åren.

På frågan om vad stödet från en organisation som Event in Skåne betyder för Sponsrings- och Eventsverige blir svaret: ”Syftet med SES är att tillsammans stärka och utveckla varandra i nätverket och därmed hela branschen. Alla bidrar på sitt sätt med erfarenheter och idéer från sin hemmaplan, och får ta del av erfarenheter och idéer från andras hemmaplaner. Starka och engagerade organisationer som Event in Skåne är därför oerhört betydelsefulla för vår gemensamma dynamiska utveckling.”

Men det handlar inte bara om Sponsrings- och Eventsveriges kraftfulla utveckling utan även om att stärka organisationens nätverk.

”Region Skånes eventverksamhet har en avgörande betydelse för vårt nätverk och för att utveckla det. I vår bransch kan nätverkandet betraktas som navet i det gyllene eventhjulet. Med sin framträdande ställning i regionen är det av största betydelse att Region Skåne är en aktiv del i SES. Syftet är att skapa en nationell bredd med alla perspektiv representerade. Vi behöver en nyfiken och engagerad aktör som bidrar med insikter från regionen och som vi kan lyfta upp nationellt.”

Apropå nationellt, behöver Sverige ett nationellt Event in Sweden?

”Ja, i rollen som marknadsförare av Sverige som ett ledande eventland på den internationella arenan. Tänk att kunna marknadsföra en befintlig eventportfölj internationellt för att locka nya globala evenemang till eventlandet Sverige.”