”Region Skånes eventverksamhet behövs för att arrangera framgångsrika möten, kulturarrangemang och sportevent,” säger Johan Wester, kreativ ledare för Skånemotor och avgående styrelseledamot i Event in Skåne.

Johan Wester fortsätter: ”Vi är redan ledande i Sverige när det handlar om att skapa och utveckla viktiga evenemang, men kan bli ännu bättre. Nu gäller det att vara kreativa, att se kompetens som en motor och kompetensutveckling som en drivkraft.” Han säger sig ha upplevt att många personer tycker att det är okej att ta hand om firmafesten för ”det kan vem som helst ordna”. Det finns en tro på att skapa möten och event är någonting enkelt, men det är ju långt ifrån självklart. För det krävs kompetens för att få ett arrangemang att fungera. Hur ska en aktör som tar över en konferens, kongress eller ett annat event som man aldrig tidigare har gjort, kunna göra det utan erfarenhet?

”Att arrangera ett möte eller ett event kräver i sig oftast en producent som hjälper arrangören med kompetens. Det uppdraget är mycket viktigt och handlar om erfarenheter, kunskap och inspiration från olika håll. Därutöver är det hela förståelsen kring hur beslutsfattandet går till när vi pratar om möten och event.”

Johan Wester räknar upp områden som kräver att man har avsevärd kunskap. Det handlar bland annat om finansiering, ekonomihantering, biljetter, polistillstånd, tillstånd från staden, att man har ett nätverk för lokaler, relationer med media, eventuellt alkoholtillstånd, catering och så vidare.

”Det är väldigt lätt att missa att alla de här frågorna behöver lösas. Inte minst för den person som aldrig har arrangerat ett event, men som har en idé som verkar fantastisk och rolig. Möten och event är genomgående komplexa skapelser. Man måste också ha kunskap om hur man gör när man bygger förtroenden.”

Han säger att man måste ställa sig frågan: Vilken är anledningen till att man får ett evenemang? Ett svar är att eventet kan styras utifrån vilken plats det handlar om.

”Men det kan också handla om ’walkability’ eller att ’it works’. Det vill säga hur logistiken fungerar, att tider hålls så att arrangemanget klaffar. Det här är ingenting man bara lär sig huxflux, den kompetensen tar lång tid att bygga upp.”

Han tar organisationen Event in Skåne som ett exempel. Dels handlar det om ett betydelsefullt nätverk som de har byggt under många år, dels har organisationen en stark trovärdighet.

”Det är i den kreativa processen och skapandet av allt som vår utveckling avgörs”

”Trovärdighet är ofta förbisedd som en viktig faktor, men här är det en mycket viktig grundsten. Det finns väldigt många framgångsrika event där Event in Skåne har varit en betydelsefull partner. Inte minst för deras ’know-how’. Medarbetarna vet hur det går till att arrangera event för den här komplexa kunskapen finns i deras organisation. Och den sakkunskapen kan man tappa i ett nafs om man inte från politiskt håll ser till att behålla kompetensen och samtidigt utveckla den.”

Johan Wester säger vidare att det är många politiker som pratar om att vi ska utveckla livskvalitet i världsklass.

”Vi måste utbilda våra politiker i den här frågorna. Varför det är viktigt? Det är ett problem att politiker generellt kan väldigt lite om den potential som finns i möten och event. Det finns minst tusen skäl till varför det är otroligt viktigt. Och det är också därför som det kan vara oerhört farligt att ändra en organisations verksamhet. Inte för att det behöver vara fel i sig när man gör det. Men risken är stor att man tappar organisationens kompetens som är förlorad för alltid.”

Johan Wester konstaterar att det säkert går att organisera Region Skånes eventverksamhet på många sätt. Men hur gör man på andra ställen i världen? För det finns vissa organisationer som är bra. Och så finns det några som är bäst.

”Hur jobbar de som är bra? Varför är de som är bäst just bäst? Hur gör de i Australien, Österrike, Kanada, Tyskland, Danmark? Vem eller vilka destinationer har lärt sig mest av pandemin? I samma ögonblick som man tappar kompetensen i en organisation kan man tappa år av arbete för att bygga nya kunskaper. Det gäller att till varje pris säkra hur det som man har byggt upp under lång tid stannar kvar i organisationen.”

”Människor som möts, det är där vårt guld sitter. Det är där vi blir bra”

Är det något som Johan Wester tror är viktigt så är det den del av svensk ekonomi som blir en tillgång i vår skattebas.

”Det som vi bygger vår välfärd på ligger nära där människor finns, för mänsklig interaktion. Det kanske är inom nöje och kanske inom kultur, men det är också inom exempelvis möten, kongresser, diskussionsforum och innovation om marknader. De människor som träffas, de möts i alla möjliga former. Det här är en avgörande faktor för att skapa morgondagens intäkter för ett upprätthålla ett stabilt välfärdssamhälle. Att inte ligga i framkant här är en oerhörd risk.”

Kreativiteten är vår verkliga superkraft som människor, menar han. Samtidigt måste vi inse att vi inte är perfekta. Vi gör fel och vi missuppfattar.

”Det är också i missuppfattningarna och i felen som vi får tillgång till nya infall och perspektiv av det som vi vill utveckla. Men om allting i livet hade varit som vi hade önskat hade vi inte fått någon utveckling. Det är kärleken till misstagen och att någonstans acceptera, men också förlåtelse och förståelse.”

”Det är i den kreativa processen och skapandet av allt som vår utveckling avgörs. Människor som möts, det är där vårt guld sitter. Det är där vi blir bra. Och det är där vi går samman med våra fel och brister. Det är där, tillsammans, som vi är oslagbara. Det är drivkraften till varför jag vill samla människor. För jag tror att det är där vi finner lösningarna.”