Sherrif Karamat är vd för PCMA, Professional Convention Management Association. Organisationen är ett av världens största, mest respekterade och erkända nätverk för mötesstrateger.

PCMA har 8 400 medlemmar, inklusive studenter, och en global publik på över 100 000 aktörer inom mötes- och eventindustrin. De är spridda över Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Asien. PCMA har 17 chapters och aktiviteter i 40 länder. Huvudkontoret är i Chicago.

”Det är mycket som har förändrats under pandemin. Och det är en sak som har kommit i ett tydligt fokus: Vikten av och den roll som möten och event har för att lösa komplexa frågor runt om i världen.”

”Nu är det hög tid att inse att mötes- och eventindustrin, eller business events som den kallas allt oftare globalt, är en metaindustri som påverkar alla andra industrier.”

Sherrif Karamat konstaterar att pandemin gör att vi måste göra saker annorlunda. Nu måste vi fokusera på varför vi samlas och varför evenemang som exempelvis kongresser behövs. Det är mycket arbete som behöver göras och utmaningarna är många.

”Nu har vi fått en möjlighet att verkligen visa vad business events kan göra för samhällens utveckling framöver. Idag har allt fler ledande personer i världen insett vilken kraft det finns i vad vi som arbetar med kongresser och andra möten gör. Vi löser de problem vi står inför och visar vad det innebär.”

Ett uttryck som diskuteras globalt är att business events är policyplattformar. De skiljer sig inte åt särskilt mycket mellan olika länder eller på stads-, nationell eller regional nivå. Sherrif Karamat menar att det gäller att försöka ta vara på de möjligheter som policyplattformarna för med sig. Dels för att sprida budskapet till regeringar och beslutsfattare, dels till aktörer i de prioriterade nyckelsektorer som finns i varje land och på varierande nivåer.

Förändringar i vilka ord och uttryck som används i olika yrkessammanhang ändras ofta över tid. Är metaindustri, business events och policyplattformar användbara uttryck? Legacy, det vill säga det arv en exempelvis kongress lämnar efter sig, är ett annat uttryck som använts under flera år.

”Ord är betydelsefulla. När det gäller uttrycket legacy, brukar jag fokusera på ordet resultat. Legacy har varit ett viktigt ord i flera år inom vår industri utan att vi egentligen har kunnat prata om och genomföra vad vi menar. Jag tror att det är dags att prata om resultat i takt med att vi förändras och anpassar oss.”

”Att jag fokuserar på ordet resultat beror på att ordens förändringar är otroligt betydelsefulla i den berättelse man vill framföra. När det gäller legacy bör vi exempelvis titta på vilka business events som ska genomföras och därefter, under utvärderingen, följa upp vad det var som verkligen blev gjort.”

”Nu har vi fått en möjlighet att visa vad business events kan göra för samhällens utveckling framöver”

Sherrif Karamat efterlyser bättre utvärderingar efter genomförda business events. Vad har gjorts tidigare? Men även att fokusera på hur vi genomför möten som vi gör, det verkliga syftet med mötet glöms alltför lätt bort.

Det Sherrif Karamat säger, och vad allt fler personer försöker göra, är att använda policyplattformarna för business events som en drivkraft för ekonomisk och social utveckling.

”Vi har ingen exakt tidpunkt för när vi har genomfört vad. Det här blir en kontinuerlig resa för så snart vi har tagit nästa steg och får fler intressenter i världen att inse hur viktiga business events är för våra globala samhällens utveckling så måste vi fortsätta att försöka uppnå våra nya mål ännu bättre.”

”Uttrycket legacy har vi pratat om i många år, men jag är inte säker att mannen på gatan nödvändigtvis förstår vad legacy nödvändigtvis är, och hur det påverkar våra möten och event. Är det ens rätt ord att använda? Pekar legacy på framtiden eller är det något som vi har tappat längs vägen?”

Sherrif Karamat understryker betydelsen och kraften i ord:

”Ord är extremt kraftfulla när det gäller hur vi förmedlar vad vi försöker säga. Legacy är ett betydelsefullt ord, men jag tror att det först och främst ser tillbaka i historien. I själva verket måste vi positionera våra frågor på framtida tillväxt och fortsätta att titta framåt.”

”När du pratar med en yngre person tenderar den att tro att legacy, arv, innebär att de som pratar om det måste vara en äldre person. Det gäller att presentera idéer och tankar på ett positivt, framåtblickande sätt, och att prata om påverkan och resultat som ser ut som i ett framtida fokus. Igår är igår, och du kan inte ändra på det.”

”Vi är här idag och på väg in i framtiden. Så vi fokuserar på hur vi kan förändra idag och imorgon för vårt land och våra medborgare. Sett i ett sammanhang handlar det om att bygga för framtiden. Det handlar om här och nu. Vi kan inte påverka det som har hänt, men vi kan lära oss av historien. Vi kan bygga vidare på den kunskapen och gå vidare.”

”Även om uttrycket legacy är fantastiskt så borde vårt perspektiv vara med i framtida frågor, som resultat. Hur når vi kortsiktiga och långsiktiga positiva effekter? För närvarande tror jag tyvärr att företag och organisationer är ganska lika kunskapsmässigt. De är inte särskilt bra på att formulera det exakta värdet av vad de förbinder sig till genom ett business event när det kommer till resultaten.”

”Legacy har varit ett viktigt ord utan att vi egentligen har kunnat prata om och genomföra vad vi menar”

Han utvecklar resonemanget och säger att om vi fokuserar på resultatet av de här eventen då måste vi skaffa oss korrekta mätverktyg över tid. Gör vi det får vi se en helt annan berättelse utifrån de olika perspektiven, och det uppmuntrar fler business events att driva ekonomisk tillväxt.

”Alla vet att business events främjar mänskliga kontakter, och samlar människor som kan se varandra i ögonen för att lösa komplexa frågor. Det gör du inte genom att sitta runt om i världen och stirra in i skärmar även om det rent tekniskt sett blir allt bättre lösningar också där.”

”Affärsrelationer gynnas av att man träffas i verkligheten, och gör det också lättare att sedan göra affärer online. Så jag är väldigt positivt inställd till att utveckla den digitala mötesekonomin. Jag tror att den har en bra plats i ett business event, men det är kombinationen av möten ansikte-mot-ansikte, digitala eller hybridmöten och offline-möten som verkligen driver de resultat som vi letar efter.

Sherrif Karamat förklarar att han ser på en livsmedelsbutik som ett live-event, och online-shopping som en digital upplevelse. Det är två väldigt olika händelser.

”Ibland får du exakt samma resultat eller så får du en upplevelse där du själv plockar dina grönsaker, frukter och ditt kött. Eller så kan du låta någon annan göra det åt dig. Det är en annan upplevelse, men du kan uppnå de resultat du letar efter baserat på den kanal du valde.”

Klimatförändringar och hållbarhet är andra ämnen som Sherrif Karamat har pratat mycket om i skilda sammanhang. Det är uppenbart att många aktörer pratar om hur viktigt det är att evenemanget är hållbart. På en del destinationer och i praktiken kan det handla om att inte använda plastsugrör. I övrigt genomförs mötet som det alltid har utförts.

”För att göra en märkbar skillnad för klimatförändringarna är det mer än att bara ändra beteenden. Låt mig använda en analogi eftersom jag gör det ofta, och kanske kan göra en poäng av det. Det handlar om människor som går på en diet. De kan gå ner tio, tjugo kilo i vikt för att några månader senare ha gått upp allt igen. Det är väldigt svårt att hålla en diet långsiktigt.”

”Vi måste positionera våra frågor på framtida tillväxt och fortsätta att titta framåt … Vi kan inte påverka det som har hänt, men vi kan lära oss av historien”

”Verkligheten är att klimatförändringarna är ett gigantiskt hot för oss alla på den här planeten. Vi måste ta itu med dem, men vi kan inte göra det som en industri genom att tro att vi löser problemen genom att ta bort sugrör i plast.”

”Visst, det hjälper till en del, men vad vi behöver göra är att förstå att människor måste ha personliga kontakter. Vi är upptäcktsresande och fortsätter att resa. Därför måste vi utforska och utforma frågor och svar som gör det möjligt.”

Sherrif Karamat förklarar att det till exempel kan vara vilken typ av flygplan som vi designar och bygger, men också vilka material och vilket bränsle som används. Det kan också röra sig om vilken typ av bilar vi kör och utsläppen från dem.

”Det är sådana insatser som gör monumentala skillnader för klimatförändringen. Och det är synnerligen angeläget att prata om och utveckla hållbarhet som att arbeta för förnybar energi, för att ta ett exempel.

”Vi kan ändra saker till det bättre, men att säga till människor att de inte kan resa längre, det är ett önsketänkande. Det är inte heller hållbart som jag ser det. Vi är människor, det är därför som vi vill utvecklas. Det uppstår nya sjukdomar som behandlas med nya mediciner. Vi står för nya utmaningar hela tiden.”

”Business events är den viktigaste motorn för att skapa en bättre värld. Låt oss nu se till att fortsätta utveckla den här betydelsefulla frågan där vi för samman människor för att lösa komplexa frågor och bidrar till förståelse kring olika kulturer och mänskligheten i världen.”

”Det tar aldrig slut. Du och jag utvecklas. Vi stärks i vårt tänkande, och det innebär att vi behöver samlas för att förstå hur vårt tänkande har utvecklats.”